Ochtend voor Bezoekgroepen 14 april 2018

Ochtend voor Bezoekgroepen.

Thema: Het belang van bezoekgroepen en het onder-kennen van armoedesignalen

Dr. Trees Versteegen geeft ons vanuit de diaconie het belang van huisbezoeken aan, ‘neemt ons mee op huisbezoek’ en maakt ons alert op hoe we tijdens een bezoek signalen van armoede kunnen oppikken.

Dr. Trees Versteegen is lange tijd parochiepastor geweest, en nu is zij teamleider van de DKCI (Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling van het aartsbisdom) en verantwoordelijk voor de begeleiding van de PCI’s van het Vicariaat Utrecht, waar zowel de St. Maarten- als de St. Lucasparochie onder horen. Google op Trees Versteegen, dan vind je nog veel meer achtergrondinformatie.

Datum: zaterdag 14 april. Tijd: 10.00-14.00 uur. 

Plaats: parochiecentrum De Kom (rechts naast de St. Jozefkerk),Hamersveldseweg 51 Leusden

Aanmelden: vóór 7 april 2018 bij het parochiesecretariaat Leusden, secretariaat@stlucas.nu