Open parochieavond Putten 2018


Dinsdag  26 juni om 20:00 is de open parochieavond van de
Heilige Maria Zuivering kerk in Putten.
Inloop om 19:30.

Agendapunten:

  1. Opening
  2. Aangemelde onderwerpen
  3. Ontwikkelingen Poolse geloofsgemeenschap
  4. Online Maria Zuivering Agenda
  5. Financiële cijfers 2017 en begroting 2018
  6. Wijzigingen in de samenstelling van de locatieraad
  7. Stand van zaken pastorie
  8. Aanpassing priesterkoor c.a.
  9. Stand van zaken aanpassing parochiezaal
  10. Sluiting

Wilt u zelf een onderwerp aanmelden?
Dat kan. Deze kunt u mailen naar putten@stlucas.nu