Palmtakjes zondag 5 april 2020

De palmtakjes met Palmpasen: hoe kan het wel?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

U plukt zelf een groen blijvend takje en kijkt naar de viering met Palmzondag. Pastoor Harrold Zemann zal ook de takjes thuis zegenen.

U plukt zelf een takje en bidt daarbij een  gebed. Als de crisis achter de rug is, en er weer wijwater in de kerk kan zijn, doopt u uw takje een keer in het water in de kerk.

We houden een aantal manden met palmtakjes achter na de viering en bekijken of we deze in een later stadium nog bij mensen thuis kunnen krijgen. Dit lukt niet voor al onze parochianen, we willen deze takjes dus achter de hand houden voor mensen die echt niet in staat zijn de vieringen online mee te maken.

“Mooi” gebed bij het palmtakje dat u zelf geplukt hebt:

Takje ligt voor je op tafel of heb je in de hand. Neem even de tijd om stil te worden. Dan bidden we aansluitend bij Mattheus 21,1vv de Intocht in Jerusalem.

Vader, schepper van hemel en aarde .

Jezus waagt zich in Jeruzalem, de brandhaard van tegenstand ‘t thuis van hogepriesters en schriftgeleerden.

Hij komt op een ezelin, een lastdier.

Velen die weten van de dagelijkse lasten verwelkomen hem enthousiast scheuren takken van de bomen zwaaien en zingen hem toezien in hem de nieuwe koning ,

Davids zoon en Gods gezant.

We bidden dat dit takje hier in ons huis te midden van alle zorgen van dit moment een teken mag zijn van  onze hoop, dat onze lasten en zorgen gedragen worden.

Dat dit takje ons herinnert aan allen die zorgen,verplegen, er voor elkaar zijn die elkaar dragen, naar elkaar omzien

Dat takje ons er  aan herinnert  hoe Jezus’ laatste weg  niet met een luxe paard maar met simpel lastdier begint en hoe dat velen begeestert en samen brengt.

Begeester ook ons met deze spirit laat dit huis daar een woonplaats voor zijn en help ons op elkaar te letten. Amen