Pastor Jan Loffeld vaste assistent in onze parochies.

 

 

 

 

 

Pastor Jan Loffeld vaste assistent in onze parochies.

Nog niet zo lang geleden is pastor Karel Donders vertrokken naar Elst en omgeving en hopen we dat we in het komende jaar weer een “nieuwe” priester mogen begroeten. Hier is op dit moment nog helemaal niets over te melden, maar we houden goede hoop. De aartsbisschop heeft ons wel verblijd met een “vaste assistent” in de persoon van pastor Jan Loffeld. Hij is geboren in 1975 in Duitsland en hij heeft theologie gestudeerd in Münster en Rome. Hij is priester van het bisdom Münster en in 2003 in de Dom van Münster tot priester gewijd. Hij is professor in de praktische theologie en sinds maart 2019 doceert hij  aan de universiteit voor katholieke theologie in Utrecht/Tilburg. Hij woont sinds kort in Utrecht en is op meerdere zondagen (en zaterdagen)  als priester bereid om voor te gaan in de kerken van onze twee parochies. Ik zelf heb hem al een aantal keren mogen ontmoeten en ik weet zeker dat we blij mogen zijn met hem en dat hij velen zal inspireren.

Met hartelijke groet,  pastoor Harrold Zemann.