Pastoraal team op Facebook

Pastoraal team op Facebook

Zondag 26 t/m vrijdag 31 december

19.00 uur

De engel, keizer Augustus, Jozef, Maria, het Kindje Jezus en de herders… het zijn één voor één boeiende personages uit het kerstevangelie van Lucas. Ze drukken een hoopvolle belofte uit, een verlangen naar het nieuwe begin. Wie zijn ze en wat hebben ze ons te zeggen op weg naar de jaarwisseling?

Pastoor Harrold Zemann, diaken Marcel Sarot, pastor Johan Rutgers en de pastoraal werkers Nelleke Spiljard, Fred Kok en Antoinette Bottenberg zullen u op een eigen manier inspireren.