Penningmeester gezocht voor PCI

De PCI zoekt een penningmeester

De bestuurstermijn van onze penningmeester van de Parochiële Caritas Instelling zit er op
per 31 december 2018.
Dus zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester (man/vrouw)
Wij vragen iedereen binnen onze parochie met de juiste achtergrond en affiniteit voor het werk van de caritasinstelling en kennis op het financiële vlak te overwegen deze taak op zich te nemen.

Mocht u iemand weten die dit zou willen/kunnen doen, dan zou het fijn zijn ook dat te horen.

Wilt u meer weten over deze bestuursfunctie en een bijdrage leveren aan het werk van de P.C.I.
Bel dan even met onze voorzitter Wim Mol. Telefoon 033-4943915/molleusden@planet.nl of onze huidige penningmeester Gerard van de Brug. Telefoon 033-2457178/g.m.brug@kpnmail.nl

De PCI heeft als doelstelling het lenigen van de (financiële) noden binnen onze parochiegemeenschap en onze lokale samenleving. Een uitgebreide omschrijving van onze doelstelling en werkwijze vindt u op de website van de parochie st.lucas.nu.