Preek v.d. Week Henk Bloem zondag 30 mei 2021

Feest van de H. Drie-eenheid 2021 B

Schriflezingen Deuteronomium 4:32-34, 39-40 en Matteüs 28:16-20

De H. Ireneus (rond 170) van Lyon spreekt van de twee handen van de Vader. God, Zoon en Heilige Geest, “de twee handen van de Vader”. Op vele manieren heeft men willen uitleggen dat het drie-EENHEID is en niet drieVULDIGHEID.

Deuteronomium opent met een kreet van verwondering. “Is er ooit zoiets groots gebeurd …ooit iets dergelijks gehoord?” Dat is het: verwondering! Verwondering krijgt ons op de knieën; een vernuftig probleem niet. In vers 39 lezen we: “…de Heer is God boven in de hemel…” Enkelvoud: ‘hemel’, maar het Hebreeuws spreekt van ‘hemelen’ en dan weet je meteen dat het geen plaatsaanduiding kan zijn, maar grootsheid, verhevenheid, alomtegenwoordigheid wil uitstralen. Het verwoordt Gods grootheid, gaat niet over zijn verblijfplaats. Door hier een plaatsbepaling te zien, begint een hoop narigheid.

De evangelielezing kijkt vooruit – hoe gaat het verder na Jezus, en hoe de leerlingen Jezus’ boodschap de wereld in brengen. Ik wijs op een paar aandachtspunten.
1) Het is op een berg, zoals Jezus’ laatste beproeving (Matteüs 4:8-10) en zoals de gedaante- verandering in Matteüs 17:1-9, die beiden benadrukken dat leven meer is dan geld en macht en zelfverheerlijking. ‘t Stijgt er bovenuit.
2) Van begin af aan wordt naast Aanbidding ook Twijfel genoemd. Het gaat om subjectieve toewijding, subjectieve overgave, niet om een neutraal, objectief (koud) feit.
3) Maak alle volken tot leerling! Veel carrière zit er niet in. Het maximum is ‘leerling van Jezus’ zijn.
4) Meestal lezen we: doopt hen IN de naam van de Vader enz.…maar er staat letterlijk: Doop hen NAAR de naam van…. Met ‘naar’ laat je voelen dat het met de doop niet gedaan is, dat het een hele weg is om ernaar toe te groeien.
5) We lezen hier voluit: Vader, Zoon en Heilige Geest zoals bij het kruisteken. Jezus’ doop wijst ook al in deze richting (bijv. Matteüs 3:16), terwijl de leer over de Drie-eenheid pas later opkwam. Heel bijzonder is dat het Grieks hier ook het meervoud gebruikt: “…daar openden zich de hemelen voor hem” terwijl wij doen alsof er enkelvoud, ‘de hemel’ staat. Dat is vragen om moeilijkheden!
6) De belofte: “Ik ben met jullie, alle dagen…” sluit aan op het begin van het evangelie: ‘God met ons’, in Matteüs 1:23. Dus Jezus is: God met ons. Het staat als een boog om heel Jezus’ leven van geboorte tot kruis heen.

Bij deze Triniteitsdag hoor ik voortdurend:
“In onze stoutste dromen was God nooit hier en nu
Een nieuwe God zijt Gij, die onder ons wilt wonen.
Zo ver weg, zo dichtbij.”

Henk Bloem, pastor

Voor de blogs van de lezingen bij deze zondag: lees hier.

Blogs van de week

Notities bij de lezingen van deze zondag, met een uitnodiging tot samen zijn door samen doen, aandacht voor de nieuwe Bijbelvertaling en gedachten over God.

Uit Woudenberg kwam deze uitnodiging!
Ik, Sjaak, wil graag het verband leggen tussen onze Bijbeldinsdagavonden en mijn streven naar een vlindertuin in de tuin van de Catharinakerk. De tuin wil een ontmoetingsplek zijn na de vieringen in de kerk. Een plek waar parochianen elkaar in de natuur kunnen ontmoeten.
Ik wil gaan proberen om steeds meer parochianen bij onze kerk te betrekken. Ieder van hen zou een klein stukje tuin kunnen onderhouden onder leiding van een kerngroep waarvan ik de coördinator zal zijn. Een verzoek, een stappenplan, is of zal komen bij het kerkbestuur van Zeist. Op 5 juli willen we een officiële start houden.
Hartelijke groet van Sjaak van der Worp

Kardinaal Danneels bij zijn toespraak bij de gelegenheid van de Nieuwe Bijbelvertaling:
“God liet het niet bij de woordloze openbaring van de schepping die hem haar lof toezingt zonder woorden. God sprak en verlangt van ons ook woorden van lofspraak en dank. En op het eind van de tijden heeft Hij gesproken door hét Woord, zijn eigen Zoon. Sinds die dag is het geluid van Gods Stem nooit meer gedoofd noch te doven.” En verderop: “In deze nieuwe Bijbelvertaling is Gods Woord eens te meer en op een nieuwe wijze  tot ons genaderd. De afstand tussen zijn spreken en ons toebehoren is nog kleiner geworden.”

In het Boeddhisme zegt men:
“De ontelbare goden en hun ontelbare gedaanten zijn de eindeloos veranderlijke gezichten van het leven, van zijn veelvoudigheid die niet teloorgaat in de ENE.” Claudio Magris, Momentopname, blz 62.

Vera Huygen dicht:
GEEN BEELDEN
Maar toch spreken we al eeuwen van God, Hij…
Alsof een woord geen beeld oproept.
Met Jezus komt daar ook nog God, de Vader bij
Zelfs de Geest met eerst nog ietwat
Vrouwelijke trekjes wordt spoedig Hij
Driemaal Hij verplettert mij
Smoort mij in almacht onmacht
Nergens hoor ik bij.

Griet op de Beeck, Vele hemels boven de zevende, blz 82:
“Omdat ik denk: Er moet toch iemand luisteren naar mensen die niemand horen wil. Omdat ik weet dat zij verschil voelen tussen echt luisteren en doen alsof.”

Henk Bloem, pastor