PROTOCOL KERKGEBOUW, PAROCHIECENTRUM, TUIN/PLEIN

 

PROTOCOL KERKGEBOUW, PAROCHIECENTRUM, TUIN/PLEIN

 1. Organisatie 2 A. Kerkgangers
 2.  B. Kerkgebouw
 3.  Parochiecentrum
 4.  Parochietuin en/of kerkplein
 5. ORGANISATIE

In elke locatie zorgt de locatieraad (LR) ervoor dat het protocol uitgevoerd wordt. Als alles a.d.h.v. de bijbehorende checklist gereed gemaakt is, komen de gebouwenbeheerder van het parochiebestuur en Hao Tran samen met u de checklist doornemen.

De LR krijgt praktische ondersteuning van een uitvoerend team (bestaande uit bv. 6 begeleiders, die elkaar afwisselen), een schoonmaakteam (bestaande uit bv.8 schoonmakers, die elkaar afwisselen) en iemand die de reserveringen bijhoudt. Deze mensen dienen tijdig door de LR gevraagd te worden. Het parochiebestuur regelt centraal voor alle locaties 2 desinfectiezuilen (met bijbehorende desinfectiemiddel) en een communiescherm. De priesters nemen hun eigen pincet mee. De LR zorgt voor de rest van de benodigde middelen.

2 A. KERKGANGERS

Er zijn uitgangspunten voor kerkgangers, die in 5 onderdelen te verdelen zijn:

 1. Zaken die vooraf THUIS moeten gebeuren,
 2. Uitgangspunten voor de AANKOMST bij de kerk,
 3. Uitgangspunten voor de BINNENKOMST tot aan start viering,
 4. Uitgangspunten tijdens de viering,
 5. Uitgangspunten bij VERTREK en na de viering

Naast de specifieke maatregelen per onderdeel is de anderhalve meter regel voor alle onderdelen van cruciaal belang.

Ad 1. Zaken die vooraf THUIS moeten gebeuren

Iedereen die wil deelnemen aan de kerkviering dient vooraf te reserveren. Reserveren kan via de mail en indien dat niet mogelijk is telefonisch.

Gedetailleerde info over het reserveren is te vinden in het document ‘Reserveringen’. Belangrijk is dat parochianen tijdig (en indien mogelijk persoonlijk) geïnformeerd worden over hoe ze zich aan kunnen melden.

Reserveringen worden na de inschrijfperiode (via e-mail, en anders telefonisch) bevestigd met de daarbij behorende informatie waaraan de kerkganger zich dient te houden. Deze informatie bevat de volgende gegevens:

Algemeen                                                                                                                                                 De geloofsgemeenschap heeft de nodige maatregelen getroffen maar er zal ook een beroep worden gedaan op uw gezond verstand. U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan. Algemene regels blijven gelden: anderhalve meter afstand houden, handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes en bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven.

Garderobe

Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe.

Toilet                                                                                                                                                          

Het toilet wordt alleen in geval van nood gebruikt.

Hygiëne                                                                                                                                                  

Bij het kruisteken en het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.

 1. Communieuitreiking Bij het ter communie gaan volgt u de aanwijzingen: voordat u de communie ontvangt desinfecteert u uw handen en u ontvangt de communie via een pincet. De priester staat achter een communiescherm.

Collecte                                                                                                                                    

Bij de uitgang(en) staat een collectemand waar u bij het uitgaan van de kerk de collecte in kan doen.

Muzikale en vocale medewerking                                                                                           

Tijdens de viering wordt er niet meegezongen. Voorzang en orgel en/of pianospel is mogelijk.

Na afloop                                                                                                                                               

Na afloop is er geen koffie drinken. U wordt verzocht direct naar huis te gaan en niet (op het kerkplein) te blijven napraten.

Mariakapel                                                                                                                                    

De Mariakapel wordt vanaf het moment dat de kerk opengaat tot in ieder geval 1 oktober gesloten. Ook vóór, tijdens en na de weekendviering wordt de kapel niet gebruikt. Wel kan de kerk doordeweeks geopend worden (bv. 2 ochtenden per week) voor gebed, indien dit veilig gebeurt en er menskracht voor is.

 

Ad 2. Uitgangspunten voor de AANKOMST bij de kerk

Aandachtpunt is dat looppad en ingang duidelijk aangegeven dienen te zijn met bv. flexibele bebording en staanders (eventueel met linten/koorden/kettingen). Er dienen wachtlijnen op steeds 1,5 meter op de grond geplaatst te zijn.

 

Ad 3. Uitgangspunten voor de BINNENKOMST

De koster zet deuren open zodat kerkgangers deze niet hoeven aan te raken.

In de hal staat ook een groot bord/poster met kort in symbolen en woorden uitgebeeld wat de regels zijn: afstand houden, handen desinfecteren, hoesten/niezen in ellenboog en niet zingen.

Looproute en zitplaatsen dienen aangegeven te zijn. Indien nodig kan bij de looproute minimale aanduiding voldoende zijn: te veel looplijnen zijn in een kerk minder gepast.

De begeleiders zijn herkenbaar.

Bij binnenkomst (bv. in de hal) meldt de kerkganger zich en wordt gevraagd naar naam (en op lijst afvinken) en naar gezondheid. Bij klachten kan persoon niet naar binnen. Dit zal worden gedaan door een begeleider die achter het communiescherm staat/zit.

Na aanmelding wordt gevraagd de handen te desinfecteren met het desinfectiemiddel in de desinfectiezuil, wat met de voet bediend wordt.

Kerkganger wordt door een andere begeleider in de kerk opgevangen en begeleid naar een aangewezen plek. Je kunt kiezen tussen 2 systemen:

 1. Er kan maar 1 persoon op de aangegeven plek zitten, waarbij duo’s en gezinnen niet direct naast elkaar zitten maar elk individu steeds op 1,5 meter afstand.
 2. Duo’s en familieleden kunnen direct naast elkaar zitten, met 1,5 meter afstand van anderen.

Wanneer een locatie een tekening van een kerkopstelling op 1,5 meter afstand wil laten maken met een computerprogramma, dan dien je een plattegrond van de eigen kerk naar Hao Tran te mailen.

Kerkboekjes worden door begeleiders/koster van te voren op de zitplaatsen gelegd.

Kerkboekjes kunnen ook (nadat men ingecheckt is) langs de looproute geplaatst worden zodat men zelf een kerkboekje kan pakken.

 

Ad 4. Uitgangspunten tijdens de viering

Ter Communie gaan

Een begeleider geeft aan welke ‘banken’ naar voren kunnen om ter communie te gaan. Kerkgangers gaan in de rij staan rekening houdend met 1,5 meter. Vóór het ontvangen van de communie desinfecteert men zijn handen bij de desinfectiezuil. Voorin staat de priester achter het communiescherm en geeft de Communie met een pincet op de hand van de parochiaan.

Collecte

Bij de uitgang(en) staat een collectemand waar men bij het uitgaan van de kerk de collecte in kan doen. Hier staat ook een bak waar men het kerkboekje terug kan leggen.

Ad 5. Uitgangspunten bij VERTREK en na de dienst.

Een begeleider legt bij de mededelingen aan einde van de viering de procedure van weggaan uit en dat men wacht op instructies van de begeleider; dus welke ‘banken’ (bank voor bank) in welke looprichting de kerk uit kunnen. Indien er sprake is van één in- en uitgang zullen de kerkgangers die het laatst zijn binnengekomen de kerk als eerste weer verlaten.

2 B. KERKGEBOUW

Ventilatie

Natuurlijke ventilatie is vóór, tijdens en na de viering noodzakelijk, rekening houdend met de weersomstandigheden buiten.

Voor natuurlijke ventilatie kan men denken aan ramen, deuren en in- en uitgangen, maar ook naast gelegen ruimtes. Ramen en deuren kunnen (gezien het jaargetijde) tot 1 oktober open.

Mechanische ventilatie zoals verwarming, blowers e.d. dient tijdens de viering uit te worden gezet. 

  1. Informatie bij binnenkomst:
  2. a.Er staat een bord/poster met kort in symbolen en woorden uitgebeeld wat de regels zijn PAROCHIECENTRUM:
   1. Handen desinfecteren bij binnenkomst:

   Bij elke ingang staat een tafel met desinfectiemiddel, zodat men de handen kan desinfecteren. (afstand, handen wassen, hoesten in ellenboog).

  1. Aan de deelnemers van de bijeenkomst/vergadering wordt gevraagd naar hun gezondheid.(afstand, handen wassen, hoesten in ellenboog)                                                                                                                        3. In kantoorruimtes werkplekken op afstand: Er voor zorgen dat werknemers op goede afstand van elkaar zitten te werken (herschikken).
 1. Parochiezaal (zalen) coronaproof maken:                                                                                                       Een beheerder (van de agenda) aanstellen bij wie men de zaal dient te reserveren: naam,aard van bijeenkomst, aantal mensen.                                                                                                                                                                          Creëren dat men (aan tafel) op een stoel op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten.                              Begeleiders en huurders dienen hun bijeenkomst van te voren te reserveren bij de beheerder en dienen vóór en na de bijeenkomst tafels en stoelen schoon te maken.                                                                                                      Overbodige tafels en stoelen ergens anders opbergen.
 1. WC-gebruik:                                                                                                                                                              Alleen in geval van nood.

WC’s zo inrichten dat alleen 1 persoon tegelijk in de WC-ruimte staat.

Na gebruik handen wassen met desinfectiemiddel (en water) en afdrogen met papieren handdoeken.

WC’s dienen regelmatig schoon gemaakt te worden.

 1. Ventileren:                                                                                                                                                       Natuurlijke ventilatie is vóór, tijdens en na de bijeenkomst noodzakelijk, rekening houdend met de weersomstandigheden.

Voor natuurlijke ventilatie kan men denken aan ramen, deuren en in- en uitgangen openen, maar ook naast                 gelegen ruimtes.

Mechanische ventilatie zoals verwarming, blowers e.d. dient tijdens de bijeenkomst uit te worden gezet.

 1. Na gebruik zaal schoon maken:                                                                                                                          Tafels en stoelen worden schoon gemaakt met desinfectiespuiter en met doek afnemen.                                       Het beste is om ook vóór de bijeenkomst tafels en stoelen te ontsmetten, mocht de vorige groep dit na afloop vergeten zijn te doen.                                                                                                                                        PAROCHIETUIN EN/OF KERKPLEIN

Aandachtspunten voor het gebruik van parochietuin en/of kerkplein:

 1. Indien het weer het toelaat en de aard van de bijeenkomst buiten kan, geniet buiten de voorkeur boven binnen, omdat buiten minder gevaar op besmetting geeft.
 2. De bijeenkomst en plaats dient van te voren gereserveerd te worden bij de beheerder (van de agenda): naam, aard van bijeenkomst, aantal mensen, en benodigdheden.
 3. De tuin/kerkplein moet groot genoeg zijn voor de groep.

4 a. Indien stoelen (en tafels) nodig zijn, moeten er voldoende geschikte stoelen (en tafels) zijn, wil de bijeenkomst doorgaan.

 1. Vóór, maar zeker na de bijeenkomst worden tafels en stoelen schoon gemaakt.
 2. WC ’s moeten op orde zijn voor gebruik: desinfectiemiddel, papieren doekjes, regelmatig schoon gemaakt.
 3. Het is een mogelijkheid om grote tenten (indien deze in eigen bezit zijn) gedurende de zomertijd op te zetten en te laten staan zodat bijeenkomsten onafhankelijk van het weer ook buiten gehouden kunnen worden. Hierbij is belangrijk dat de tent aan minimaal 2 zijden open is.

Protocol van de bisschoppen: protocol FACTSHEET-KERKELIJK-LEVEN-OP-ANDERHALVE-METER-1-juli-2020

PROTOCOL-KERKELIJK-LEVEN-OP-ANDERHALVE-METER-BEDIENAREN-1-juli-2020 PROTOCOL-KERKELIJK-LEVEN-OP-ANDERHALVE-METER-KERKGEBOUWEN-1-juli-2020