Psalmen en kunst tot leven wekken

Psalmen en kunst tot leven wekken

Iemand gaat pas voor je leven als je echt kennis met elkaar maakt, wanneer je je verdiept in elkaars verhaal en geschiedenis. Dat geldt ook voor een kunstwerk, het leeft pas voor jou als je er contact mee maakt en het jou iets te vertellen heeft.

Zo hoop ik dat psalmen al lezend, mediterend en bevragend in onderling gesprek tot leven worden gewekt.

Vooraf beginnen we met kijken naar kunst, om haar eigen zeggingskracht.

Daarna lezen we de psalm en overwegen die persoonlijk en gezamenlijk op zo’n manier dat je de oude tekst als het ware zelf meemaakt en nieuw beleeft…

We kijken of er raakvlakken zijn met de kunst.

Om de psalm op andere wijze te proeven luisteren we telkens naar een muzikale of poëtische vertolking.

Praktische zaken:

Woensdag 15 en 22 september, 6 en 13 oktober 2021 ’s avonds  20.00-22.00 uur

De Kom, Hamersveldseweg 51, 3833GL Leusden

Kosten: € 25,– (inclusief koffie en thee)

cursusleider:       Ben Piepers

contactpersoon: Diana Mol

Aanmelden vóór 5 september

bij: molleusden@planet.nl

(Maximaal aantal deelnemers 15 personen)