Samenspraak donderdag 7 april 2022


God in de supermarkt   
door Alfred Slomp

De workshop “God in de supermarkt” verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De bijeenkomst is actief, sociaal, informatief en gaat een niet te zware dialoog aan.

Deze avond wordt gehouden op donderdag 7 april in de Emmaüskerk, inloop 19.30 uur,   aanvang 19.45 uur. Kosten € 4,00.

Aanmelden via www.samenspraakbarneveld.nl.