Schilderij kardinaal Alfrink verhuisd naar Nijkerk

Schilderij kardinaal Alfrink verhuisd naar Nijkerk

Nieuws22 maart 2018

Het hing vele jaren in één van de zalen van Dijnselburg: het portret dat Petra Vermeulen in 1964 van de Utrechtse aartsbisschop kardinaal Alfrink schilderde. Hij was zo ‘stille getuige’ van vele vergaderingen, bijeenkomsten en cursussen die er werden gehouden. Toen landgoed Dijnselburg eind 2017 werd verkocht, kon dit schilderij daar dan ook niet achterblijven. Sinds deze week heeft het een nieuwe bestemming: de Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts overhandigde het aan een delegatie van de Sint Lucasparochie. Het schilderij krijgt een nieuwe plek in de grote parochiezaal in Nijkerk, de geboorteplaats van kardinaal Alfrink.

Bernardus Johannes Alfrink werd op 5 juli 1900 in Nijkerk geboren, zijn vader was timmerman-aannemer. Hij was de jongste zoon in het gezin, zijn moeder overleed een jaar later bij de geboorte van een tweeling. Deze meisjes stierven enkele maanden later eveneens. Zijn vader hertrouwde na enkele jaren. Na het overlijden van kardinaal De Jong in 1955 werd Alfrink op 3 november van dat jaar benoemd tot aartsbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, hij was toen al een aantal jaren coadjutor van dit bisdom. Zijn creatie tot kardinaal vond plaats tijdens het consistorie van 28 maart 1960.


Van kardinaal Alfrink wonen nu nog altijd neven en nichten (en hun kinderen) in Nijkerk. Het schilderij is niet het enige dat in de geloofsgemeenschap aldaar aan kardinaal Alfrink herinnert: zijn kardinaalshoed hangt al jaren in de kerk van Nijkerk. Het schilderij komt te hangen in de grote parochiezaal Sint Jan. Mgr. Woorts is blij dat het schilderij een mooie nieuwe plek heeft gekregen. “De maakster Petra Vermeulen was een portrettiste van naam, die met name in het zuiden van Nederland bekendheid genoot.” In het bisdomhuis aan de Maliebaan is al een ander portret van Alfrink aanwezig. Dat hangt in één van de vergaderzalen naast de portretten van kardinaal De Jong, kardinaal Willebrands en kardinaal Simonis. In deze zaal werd de bruikleenovereenkomst getekend en overhandigde mgr. Woorts het schilderij aan pastoor Zemann en parochiebestuurslid Cees van Middelaar.