Uit de vergadering van de Locatieraad en Pastoraatgroep van 16 september 2020

Na de vergaderingen in de basisschool Wolderweide in Drielanden was deze vergadering weer in de vergaderkamer van de pastorie. Ook daar hebben we ver uit elkaar gezeten: we hebben ons goed aan de landelijke en kerkelijke coronaregels kunnen houden.

Heel veel onderwerpen hebben relatie met het Covid-19 virus.

Inmiddels is er tijdens een aantal zondagen weer een viering geweest. We hebben even moeten inspelen op de coronamaatregelen, maar dat gaat steeds beter.
Overigens wordt de registratie van de aanwezigen per viering na een paar weken weggegooid.
Voor iedereen, maar vooral voor de functionarissen, geven de coronamaatregelen veel extra werk.

Er is vanuit het PT een uitnodiging ontvangen voor een gesprek in Nijkerk met afvaardigingen van de koren. Onze beide koren waren op die bijeenkomst vertegenwoordigd.

Met betrekking tot de planning van de vieringen wordt een en ander steeds ingewikkelder. Normaal hebben we een halfjaarlijks rooster, maar nu, in de coronaperiode, is dat een tweemaandelijks rooster, dat ook nog steeds later beschikbaar komt. Dat betekent dat er steeds vaker en ook vaak onder tijdsdruk moet worden overlegd hoe alle functies voor de vieringen kunnen worden ingevuld.
In deze vergadering wordt nog gemeld dat de uitgestelde viering van de 1e Communie in oktober zou worden gehouden. Inmiddels (begin oktober) is bekend gemaakt dat die viering wordt uitgesteld naar een latere datum volgend jaar.

Het ziet er naar uit dat in ieder geval voor de vieringen van Allerzielen en Kerstmis zal moeten worden gereserveerd. Reserveren zal gaan via het secretariaat op donderdag en via de e-mail. Te zijner tijd zal een en ander naar de parochianen worden bekend gemaakt.

Met de Lucasbrief van oktober zal een brief worden rondgebracht waarin aandacht wordt gevraagd voor uw registratie in ons ledenbestand, de communicatiekanalen van onze geloofsgemeenschap en Kerkbalans.

We gaan kijken of het AED-apparaat zodanig kan worden geplaatst dat hij ook buiten het weekend, als er mensen in de kerk zijn, kan worden ingezet.

Heeft u nog een vraag of opmerking dan kunt u contact met ons opnemen.

Namens Locatieraad en Pastoraatsgroep,
Ed van der Heijden