Vanuit de pastoraatsgroep

Inmiddels is onze kerk al 3 maanden gesloten. Al 13 weken geen vieringen, geen inspirerende preken, geen bemoedigende woorden, geen koorzang, geen Kinder Woord Dienst, geen vredeswens, geen collecte, geen bemoedigend schouderklopje, geen gezamenlijk koffiedrinken in St. Jan, geen nieuwtjes uitwisselen op het kerkplein, geen gemopper over de viering die te lang duurde…..

Gebeurt er dan helemaal niets?

Onze kerk is wel gesloten, maar onze Geloofsgemeenschap niet!

De verbondenheid tussen onze parochianen en de andere Geloofsgemeenschappen is er zeer zeker wel. Op zaterdag kunnen we de Eucharistievieringen vanuit Leusden of Barneveld volgen via YouTube, van maandag tot en met vrijdag kunt u de gebedsvieringen volgen via Facebook. Al 13 weken wordt, iedere vrijdag, de digitale Nieuwsbrief rondgestuurd. Ontvangt u die nog niet, maar zou u dat wel graag willen, dan kunt u zich aanmelden via: st.catharina.nijkerk@outlook.com. Via de Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het wel en wee in onze Geloofsgemeenschap en u kunt daarin ook de lezingen en overweging voor die zondag vinden.

De bloemengroet wordt wekelijks weggebracht naar een parochiaan. Zo tonen we als Geloofsgemeenschap onze betrokkenheid. Ook zijn er weer veel vrijwilligers actief geweest om de locatienieuws te maken en rond te brengen. We horen ook dat de telefoon, zowel de gewone als de mobiele, vaak gebruikt wordt om contact met elkaar te houden, en er zijn al heel wat kaarten verstuurd de afgelopen maanden. Mocht u (dringend) behoefte hebben aan een luisterend oor, een (telefonisch) gesprek met één van de voorgangers, neemt u dan contact op met één van de leden van de Pastoraatsgroep.

In juli gaan de eerste twee kerken in onze twee parochies open, de kerk in Leusden en in Driebergen. De eerste 30 parochianen zijn daar dan welkom. Met de ervaringen die daar op gedaan worden, wordt een plan gemaakt voor de openstelling van de andere kerken. We moeten dus nog geduld hebben. We weten nog niet wanneer onze kerkdeuren weer open mogen. Ook het vooraf opgeven om een kerkdienst bij te wonen is iets dat daarbij geregeld moet worden.
We houden u op de hoogte!!

En St. Catharina……
die staat al maande op haar sokkel de lege kerk in te staren…..
Ze zal nog even geduld moeten hebben voor we de kaarsen om haar heen weer aan steken!

Namens de Pastoraatsgroep.