Vastenactie 2018

Vastenactie 2018

Armoedebestrijding in Mbala, Zambia

In de Lucasbrief van februari/maart heeft op de achterpagina informatie gestaan over het vastenactie project dat we dit jaar gaan steunen in de Sint Lucas parochie. De zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria zijn actief in Mbala.

Met hun sociale werk banen ze de weg voor de overheid. Ze zetten de hulp op, en zodra het kan dragen ze het project over aan de overheid die er dan verder zorg voor draagt.

In de jaren 90 werden veel mensen besmet met het HIV virus. Veel mensen overleden hieraan. In antwoord op de nood richtten de zusters in 1991 het programma Households in Distress op. Als enigen gingen zij de sloppenwijken in. Provinciaal overste Zuster Yvonne Mwalula geeft aan: “Het is een deel van ons charisma: we doen wat anderen niet willen doen en gaan waar niemand gaat. We wilden mensen een waardig einde geven, daarom reageerden we met liefde.”

Met name de kinderen zijn sterk getroffen door de gevolgen van hiv. De familiestructuren zijn sterk aangetast. Veel kinderen zijn hun ouders kwijtgeraakt en werden nu ondergebracht bij hun grootouders. Als de grootouders overlijden staan ze er vaak alleen voor.

Onze steun voor deze gemeenschap is erg belangrijk. Het draagt bij aan een beter leven voor hen.

Heeft zo’n actie wel zin?

Al vele vele jaren worden in de kerken collectes gehouden voor doelen in Afrika, Azie, Zuid Amerika. Het is best mogelijk dat u zich weleens heeft afgevraagd of het wel zin heeft om iets in de collectezak te doen. Komt het wel goed aan? Worden de levens van deze mensen beter door onze bijdrage? De vele sombere berichten in de media maken ons mogelijk passief en moedeloos.

Maar dat hoeft niet als we onderstaande informatie tot ons nemen tot ons nemen die op de startdag van Vastenactie werd gepresenteerd. Een onderzoek heeft aangetoond dat er wel degelijk positieve resultaten zijn behaald.

Een paar voorbeelden:

Op grote thema’s als oorlog, honger, armoede en dodelijke ziektes wordt forse vooruitgang geboekt. In de jaren ‘50 stierven wereldwijd 22 op de 100 duizend mensen door oorlogsgeweld, inclusief terrorisme. Vandaag zijn dat er 2,3 per 100 duizend.
In de afgelopen 25 jaar daalde het aantal mensen met honger van 1,5 miljard naar 800 miljoen. Sterfte door malaria zakte de afgelopen 15 jaar met 60 procent. In 1990 leefde meer dan een derde van de wereldbevolking in extreme armoede; vandaag is dat nog een tiende. Meer dan negentig procent van alle kinderen wereldwijd zit op de basisschool.

We zijn er nog lang niet, maar werken aan een betere wereld loont zich. Draag daarom ook dit jaar met uw gift bij aan een betere wereld voor de gemeenschap in Mbala.

MOV, Marja de Werd en Alice van Veen