Verduurzamen doen we samen

Vele parochianen zijn opgegroeid in een tijd dat het woord milieu helemaal niet zo bekend was. We hadden het over het zorgdragen voor de aarde. Met respect en eerbied. Over dat we rentmeesters zijn.
In ons jubileumjaar 2018 kunnen we het woord milieu niet meer vermijden. Als kerk hebben we lang stilgezeten. Maar die tijd lijkt voorbij. We hebben het nu over kerk en milieu. Over een duurzame kerk. Zijn er al goede ideeën over dit vraagstuk?
Je wordt hier vast een heleboel wijzer van, als je op dinsdag 16 oktober naar St. Jan komt. Voor een inspirerende avond over ons geloof en de duurzame kerk. Kom voor een gesprek met pastor Antoinette Bottenberg en catechetisch werker en milieudeskundige Bram Hengeveld uit Barneveld aan de hand van: de encycliek Laudato Si van paus Fransiscus.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur aan de Holkerstraat 36 te Nijkerk. U bent vanaf 19.30 uur welkom, de toegang is gratis net als de koffie. Wel staat er een collectebus voor een vrijwillige bijdrage aan Stichting Famecon1, waarvoor we sparen gedurende ons jubileumjaar.
Zie ook onze Facebookpagina: FB St Lucas Parochie