Vergadering Locatieraad en Pastoraatgroep van 10 oktober 2018

Vanuit het Parochiebestuur (PB) hebben wij bericht gekregen van de volgende zaken:

1)    Annemieke van Bussel heeft ingestemd met het overnemen van de functie vice voorzitter.
2)    Het Pastoraal Team (PT) wil graag bewustwording en een beweging op gang brengen om het katholieke geloof weer te sterken, zwakke/sterke punten te benadrukken en een gezamenlijke verantwoordelijkheid te kweken. Verder zal opnieuw aan de locaties de vraag worden gesteld: ‘Hoe zien jullie jezelf over vijf jaar?’, ‘Hoe is het met de vitaliteit en het toekomstperspectief van de geloofsgemeenschap?’
3)    De samenwerking met Sint Maarten wordt aangekaart.
4)    Het PB heeft positief gereageerd op de vraag vanuit het PT om het rooster in een periode van 4 maanden te laten rouleren. Hiermee komt er enige verschuiving met aanvangstijden door het jaar heen. Wanneer hiermee wordt gestart is nog niet bekend.

De nieuwe kruiswegstaties zijn mooi, maar klein als je er met een grote groep voor staat. Daarom laten we van de staties foto’s maken en groot afdrukken. Tijdens de Kruisweg 2019 kunnen deze worden gebruikt.

De 1e Communie in 2019 is op zondag 19 mei in Ermelo.

De locatieraad wil weer een parochieavond organiseren. Dat zal in het begin van volgend jaar zijn. Een van de onderwerpen zou dan ‘duurzaamheid’ kunnen zijn. In een vorige LR/PG bijeenkomst heeft Bram Hengeveld, lid van het Pastoresteam, daarover een verhelderend verhaal gehouden.

De Pastoraatgroep (PG) is nog steeds op zoek naar een lid die zich bezig houdt met diaconie. Wilt u eens nadenken of dit iets voor u is?

Panta Rhei bestaat dit jaar 50 jaar. In de viering van 18 november 2018 om 11.00 uur zal daar aandacht aan worden gegeven.

Wij zijn al weer de Kerkbalans van 2019 aan het voorbereiden.

Het contract voor de grote printer in het printhok loop begin volgend jaar af. We gaan bekijken of we het contract gaan verlengen of een andere printer gaan aanschaffen/huren.

Zoals u vast en zeker heeft gemerkt is kachel aangepast.

We gaan nu kijken hoe we de geluidsinstallatie kunnen verbeteren. Op de begroting van volgend jaar wordt dit meegenomen.

Heeft u nog een vraag, dan kunt u altijd een lid van de LR of de PG aanschieten.

Namens LR en PG, Ed van der Heijden