Vesperviering 19.00 uur woensdag 24 februari 2021

Op Aswoensdag begint in de kerk de tijd van uitzien naar Pasen. Ook dit jaar vieren de kerken van Leusden die tijd samen, door wekelijks een vesper te organiseren.

Voorgangers uit de verschillende gemeenschappen gaan voor.

Het thema van de vieringen is dit jaar Barmhartigheid. De ‘zeven werken van barmhartigheid’ zijn in de kerk een eeuwenoude traditie.

Elke vesper staat een van deze werken centraal.

Elke woensdag om 19.00 uur online vanuit de St. Jozefkerk in Achterveld.

https://www.youtube.com/channel/UC-nQ0vDbVUL8zOAY-y6pFUA

Liturgieboekje in pdf: vesper viering vastentijd 2021 40dgn def

Liturgieboekje in Word:

Vesper 40-dagentijd – Woensdag 24 februari 2021 

St. Jozefkerk Achterveld 19.00 uur

Voorganger: Anette Sprotte (Marcus kerk)

Lector: Alexandra Botter-Mulder

Dirigent: Annemiek van der Niet

Zang: An Boersen, Jeanne Kok en Wim Tijmensen

Orgel, Piet Oudejans of piano, Matijs de Roo

Thema: Ik was naakt en je hebt me gekleed

Welkom

 Openingslied: Neem de plaats, de ruimte en de tijd (Iona nr. 44)

Neem de plaats, de ruimte en de tijd

ieder hier incluis.

Maak de plek waar wij nu zijn,

tot uw eigen huis.

Neem de tijd en noem me bij de naam.

Neem de tijd, maak heel

wie ik ben en wat ik was,

wat mijn ziel verdeelt.

Neem de zwaarte van mijn hart

neem mijn diepe spijt

en raak met uw eenheid aan,

wat mijn aandacht splijt.

Neem het kleine kind in mij

dat de groei niet waagt,

laat uw zoon mijn baken zijn,

help mij recht te staan.

Neem mijn gaven en talent,

neem wat zich ontplooit.

Neem mijn leven, maak het groot,

dat ik word en ben.

Begroeting

Gebed

Lied: Plaats van ontferming (Iona nr. 5)

Refrein:         Christus woont waar liefde heerst.

Voor verdrukten is Hij toch het eerst

een trooster die ten diepste wil zijn

een plaats van ontferming in hun pijn.

Wees met de vreemdeling begaan.

Laat toch het onrecht niet meer bestaan:

mannen en vrouwen, berooid en ontheemd,

van leven zo moe, van liefde vervreemd. Refrein

 

Wees toch een schuilplaats

voor het kind

dat in geen huis

geborgenheid vindt.

Wees toch voor ouders,

verscheurd door gemis,

een trooster die als een lotgenoot is. Refrein

 

Voor wie ontgoocheld is, verward,

angstig, alleen, verwond in het hart,

voor wie de weg zoekt,

maar aarzelt en wacht,

wees iemand die meegaat, diep in de nacht. Refrein

Lezing

De klappen van de coronacrisis vielen in de kledingindustrie in Bangladesh.

Het begint allemaal met een e-mail. Op 23 maart schrijft Martijn van der Zee, nummer twee van modegroep C&A, een bericht aan alle leveranciers in Bangladesh: ‘Buitengewone tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen.’

C&A laat weten alle bestellingen vanaf maart tot zeker juni ‘met onmiddellijke ingang’ te annuleren. Zelfs kleding die al is genaaid laat het bedrijf liggen in de magazijnen in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. ‘

De beslissingen van de modemerken hebben grote gevolgen voor miljoenen mensen die overleven achter de naaimachines.  Bangladesh is voor 80 procent van zijn export en 10 procent van zijn bbp  afhankelijk van de textielindustrie. 

C&A laat kledingfabriek zitten met 10 miljoen dollar aan onbetaalde kleding/AD 20-042020

Als Van der Zee zijn e-mail stuurt, op 23 maart, zijn de meeste kledingfabrieken in Bangladesh nog gewoon geopend.  Pas als het land op 26 maart in een tiendaagse Lock down gaat om de verspreiding van het coronavirus in te perken, sluiten de fabrieken en trekken honderdduizenden, voornamelijk vrouwelijke kledingarbeiders, vanuit de grote stad naar hun geboortedorpen om de lock down uit te zitten. ‘Een landelijke vakantie,’ wordt het genoemd. Half april keren de meeste kledingmakers terug naar Dhaka. Ze willen weer aan het werk, maar vooral: ze willen hun loon van maart.  Ongeveer de helft van de meer dan vier miljoen fabrieksarbeiders die het land naar schatting telt, ontving op 15 april nog geen loon van de voorgaande maand. 

Een van hen is Jamila. Ze werkt nu vijf jaar in de fabriek van Dazzling Dresses, waar ze kleding naait voor C&A. Maar als ze op de telefoon van een andere arbeider een foto ziet van de fabriek met een bordje en daarop de tekst ‘voor onbepaalde tijd gesloten’ schrikt ze. Jamila is naar schatting 25 tot 28 jaar oud, ze heeft geen geboorteakte. Op een foto die ze opstuurt, draagt ​​ze een gele joggingbroek, haar haar heeft ze vastgebonden in een knot. Ze lacht naar haar dochtertje in haar armen. Samen met haar man, schoonmoeder en twee dochters woont ze in een kamer in een van de tienduizenden barakken die zijn ontstaan ​​rond fabrieken als Dazzling Dresses. Het hele gezin leeft van de ongeveer 105 euro die Jamila elke maand verdient. 43 euro is ze alleen al kwijt voor de huur. Maar door die ene mail van de top van C&A dreigt ze haar volledige inkomen nu plots te verliezen.  En ze is geen uitzondering. 

Uit: de correspondent.nl 20 juli 2020

Lied: Psalm 103, zie LB 103d, GVL 103”

Refrein:         Barmhartige Heer, genadige God

Ja wat de hemel is voor de aarde,

dat is zijn liefde voor hen die geloven. Refrein

 

Zo ver als het oosten van het westen vandaan is,

zo ver van ons af werpt Hij al onze zonden. Refrein

 

Hij kent ons toch Hij is niet vergeten,

dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aard. Refrein

 

Mensen, hun dagen zijn als het gras,

zij bloeien als bloemen in het open veld;

dan waait de wind – en zij zijn verdwenen. Refrein

 

Maar duren zal de liefde van God

voor allen die zijn verbond bewaren,

zijn woord behartigen en het volbrengen. Refrein.

Lezing: Ezechiël 16: 1-15

De HEER richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, je moet Jeruzalem haar gruwelijke gedrag voor de voeten werpen. Dit zegt God, de HEER, tegen haar: Van oorsprong ben je een Kanaänitische, je werd geboren uit een Amoritische vader en een Hethitische moeder. Op de dag dat je geboren werd, was er niemand om je navelstreng door te snijden of om je schoon te wassen, niemand om je met zout in te wrijven of in doeken te wikkelen. Niemand deed een van die dingen voor je, niemand keek naar je om, niemand had medelijden met je. Op de dag dat je geboren werd, werd je ergens op een akker achtergelaten, zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht.

Toen kwam ik voorbij en zag hoe je in je bloed lag te spartelen. Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat: “Leef! Blijf in leven, bedekt met bloed als je bent.” Ik liet je groeien als een bloem in het veld: je groeide, je werd groot en je werd hoe langer hoe mooier. Je kreeg stevige borsten, je kreeg schaamhaar, maar je was nog helemaal naakt. Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde, ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik sloot een verbond met je – spreekt God, de HEER – en je werd de mijne. Ik waste je met water, ik spoelde het bloed van je af, ik wreef je in met olie. Ik kleedde je in bonte kleuren, ik gaf je sandalen van zacht leer, een linnen sluier en zijden doeken. Ik tooide je met sieraden, ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals, ik deed een ringetje door je neus, ik gaf je oorbellen en zette een prachtige kroon op je hoofd. Jij tooide je met al dat goud en zilver, je kleren waren van linnen en zijde en hadden de mooiste kleuren, je eten werd bereid met fijn meel, met honing en olie, en heel, heel mooi werd je, als een koningin. Je was bij alle volken beroemd om je schoonheid, en je schoonheid was volmaakt want ze kwam van mij – spreekt God, de HEER. Maar je werd overmoedig omdat je zo mooi was en zo beroemd. Je was ontrouw en pleegde overspel.

Overweging

Lied: Zoekend naar licht, hier in het duister (Liedboek 1005)

Zoekend naar licht, hier in het duister,

zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons Uw volk, heilig, vol luister,

schijn in de donkere nacht.

Refrein: Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht

schijn ook vandaag, hier in dit huis.

 

Zoekend naar rust, zijn wij vol zorgen,

zoekend naar hoop, troost in uw woord.

Spreek door ons heen tot de verdrukten,

zo wordt uw stem gehoord.

Refrein:

 

Zoekend naar brood lijden zij honger,

zoekend naar water lijden zij dorst.

Maak ons uw brood, breek ons voor allen,

U bent de Vredevorst.

Refrein:

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,

zoekend naar warmte zijn velen koud.

Maak ons een huis van levende stenen,

schuilplaats, door U gebouwd.

Refrein:

Voorbede

Gezongen:

Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht als wierook

Zie in ons het verlangen een mens te zijn van u

Kom adem ons open

Kom adem ons open

Adem ons open

Acclamatie na elke voorbede:

Kom adem ons open

Kom adem ons open

Adem ons open

Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Afsluiting:

Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht als wierook

Zie in ons het verlangen een mens te zijn van u

Kom adem ons open

Kom adem ons open

Adem ons open

Zending en zegen

Slotlied: Dat een nieuwe wereld komen zal (t. Oosterhuis, m. Oomen)

Dat een nieuwe wereld komen zal

waar brood genoeg en water stroomt voor allen.

Dat een nieuwe wereld komen zal

waar brood genoeg en water stroom voor allen.

 

Daar bouwen wij veilige buurten,

wonen dooreen in wijken van vrede.

Geen kinderen zullen daar sterven

in schaduw van bomen

oude mensen maken hun dagen vol

en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.

 

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,

geen kinderen baren voor de verschrikking.

De wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren de oorlog af.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,

geen kinderen baren voor de verschrikking.

De wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren de oorlog af.

 

Dat een nieuwe wereld komen zal

waar brood genoeg en water stroomt voor allen.

Dat een nieuwe wereld komen zal

waar brood genoeg en water stroomt voor allen.

Dat een nieuwe wereld komen zal