Viering Sint Maarten

De viering van 11 uur op 11/11 (J) heeft Sint Maarten als thema. Het zou leuk zijn als er veel kinderen komen, want we hebben een speciaal programma. We gaan er vanuit dat de kinderen de avond ervoor al met hun lampionnen langs de deuren zijn geweest. Het ingezamelde snoep is natuurlijk niet om allemaal tegelijk op te eten, al mag het best uitgedeeld. Eigenlijk is het bedoeld als een goede voorraad voor de winter (!).  

We lezen aan het begin van de viering een kinderverhaal, waarna de kinderen naar de Kinderwoorddienst gaan. Het kinderverhaal is ook een inspiratie voor de volwassenen. In de viering gaan we verder in op de symbolen die we bij Sint Maarten gebruiken, gericht op delen en het doorgeven van vrolijkheid, licht en warmte.

In de Lucasbrief staat dat het een Anders Vieren viering is. Natuurlijk is de viering wel iets anders, maar ook weer heel normaal. We sluiten ook af met communie, omdat dat voor ons toch het belangrijkste symbool van delen is. Iedereen van harte welkom! 

Ankie Huijsman
M
ireille Huijberts
Dick Bouman