Vieringen en mededelingen St. Jozef Leusden 15 en 16 januari

Mededelingen

  • Er is weer iedere zondag om 9.15 uur een Eucharistieviering. Aanmelden voor het bijwonen van een viering is noodzakelijk, dit kan bij het secretariaat tot uiterlijk vrijdagmorgen 12.00 uur. U kunt deze vieringen ook online meevieren via kerkdienstgemist.nl
  • De actie Kerkbalans 2022 gaat weer van start. U zult de brief binnenkort ontvangen. Uw kerkbijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
  • De collecte is dit weekend bestemd voor de pastorale zorg in onze eigen geloofsgemeenschap.

Vieringen

Zaterdag 15 januari
Geen viering

Zondag 16 januari 9.15 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Johan Rutgers
Cantor