Vieringen en mededelingen St. Jozef Leusden 30 april en 1 mei

Mededelingen

  • Met ingang van vandaag zondag 1 mei begint de Eucharistievering op de zondag weer om 11.00 uur.
  • Komende zaterdag 7 mei zal Antoon van Gaans in Utrecht tot diaken gewijd worden. Antoon heeft stage gelopen in de Lucas-parochie onder begeleiding van diaken Rini Bouwman. De wijdingsplechtigheid vindt plaats in de Kathedrale Kerk van Sint Catharina aan de Lange Nieuwstraat te Utrecht om 10.30 uur. Op de website van de Lucasparochie staan hierover nadere gegevens. U bent van harte uitgenodigd om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn
  • De collecte is dit weekend bestemd voor de pastorale zorg in onze eigen geloofsgemeenschap. De collectebus staat in de hal van de kerk.

Vieringen

Zaterdag 30 april 19.00 uur
Geen viering

Zondag 1 mei 11.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Johan Rutgers
Cantor