Vieringen en mededelingen St. Jozef Leusden 9 en 10 oktober

Mededelingen

  • Veel (geloofs)groepen over de hele wereld staan op om voor de schepping te zorgen en solidair te zijn met de meest kwetsbare mensen. In aanloop naar de VN-Klimaattop organiseren GroeneKerken en Vastenactie het Nederlandse deel van de klimaatpelgrimstocht ‘Gewoon gaan! en vragen wij aandacht voor klimaatverandering en onze rol daarin. Door het ondertekenen van deze klimaatpetitie laat u uw stem horen voor het behoud en herstel van de schepping. De petitie is onderdeel van de klimaatpelgrimstocht. De pelgrims nemen de handtekeningen die in Nederland worden verzameld mee naar Glasgow, waar deze overhandigd zullen worden aan de regeringsleiders van de VN-Klimaattop. Wanneer u de petitie wilt ondertekenen, ga dan vandaag nog naar onze website www.stlucas.nu. Helemaal bovenaan staat een bericht over de klimaatpelgrimstocht. Wanneer u hierop klikt, dan wijst het zich vanzelf.
  • Volgende week zondag 17 oktober is er om 11.00 uur een Eucharistieviering, zoals al aangekondigd zal er dan na afloop weer koffiedrinken zijn.
  • De collecte is dit weekend bestemd voor de pastorale zorg in onze eigen geloofsgemeenschap.

 

Vieringen

Zaterdag 9 oktober
Geen viering

Zondag 10 oktober 11.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Harrold Zemann
LK Ruach