Vooraankondiging versoepelen corona maatregelen van Bisschop

Beste leden van Parochiebestuur, Secretariaten, Pastoraatsgroepen en Locatieraden St. Lucasparochie,

We ontvingen in de afgelopen dagen een brief van onze kardinaal, die we bij deze meesturen.

Hij laat ons weten dat de bisschoppen n.a.v. de persconferentie van afgelopen week nu bezig zijn te onderzoeken welke maatregelen er binnen die kaders vanaf 1 juni passend zijn voor het kerkelijk leven & de viering van de liturgie.

Wat we onder liturgie verstaan spreekt wellicht voor zich. Onder kerkelijk leven valt alles wat we samendoen om het geloof in onze parochies levendig te houden, denk aan vergaderingen, allerlei groepswerk, bezoekwerk, koren etc.

We willen jullie vragen om in ieder geval tot nader bericht van onze kant, nog geen samenkomsten te organiseren in welke vorm dan ook, ook niet in klein verband, ook niet als het alleen jonge mensen betreft.

Alle parochiecentra en kerken blijven dan ook, tot nader bericht, nog even gesloten.

Het is voor ons allemaal moeilijk, maar we moeten nog even volhouden en dat gaat ons zeker lukken. We zijn hoe dan ook in gebed met elkaar verbonden.

Wij willen de nieuwe maatregelen van de Nederlandse Bisschoppen afwachten en dan, in nauwe samenwerking met de beide parochiebesturen van St. Lucas en St. Maarten, goed gaan bekijken hoe we het kerkelijk leven in de komende periode in onze parochies het beste vorm kunnen geven. Het zal in sommige gevallen maatwerk worden, omdat iedere locatie haar mogelijkheden en onmogelijkheden zal hebben.

Zodra er meer duidelijkheid is zullen we dit in goed overleg met u bespreken.

Heel veel dank voor jullie medewerking en geduld.

Houd moed, blijf gezond,

Mede namens mijn collega’s een hartelijke groet van

Harrold Zemann, pastoor

Vooraankondiging versoepeling corona maatregelen