Voorstellen stagiair Paulus Tilma

Beste parochianen, mag ik mij even voorstellen. Ik ben Paulus Tilma en ik kom komend jaar als priesterstudent stagelopen in de parochies St. Lucas en St. Maarten. Ik ben geboren in Amsterdam en opgegroeid in Maarssen. Nu ben ik 26 jaar en heb de afgelopen jaren op het Ariënsinstituut gewoond en aan de universiteit van Tilburg mijn theologiestudie gevolgd. Dit stagejaar is het laatste jaar van mijn Master. Momenteel ben ik nog bezig met het schrijven van mijn scriptie. Die gaat kortgezegd over naastenliefde vanuit het katholiek gezinsleven.

Al lange tijd verlang ik priester te worden. Het is voor mij een roeping om God en de kerkgemeenschap te dienen. Vanuit het dagelijks leven mogen we steeds weer optrekken naar God en Hem ontmoeten in de gemeenschap. Dat is voor mij heel waardevol en geeft mij veel kracht. De liefde van God zou ik graag willen doorgeven en delen met iedereen die op zoek is naar de bron van ons leven.

Ik hoop dat ik komend jaar veel goede en leerzame ervaringen mag opdoen in de parochie. Ik kijk er ontzettend naar uit om mijn eerste stappen in dit dienstwerk in deze parochies te mogen zetten. Hopelijk zullen we elkaar ontmoeten!