Vorming en Toerusting Nijkerk Dinsdag 18 oktober Thomas Quartier

VORMING EN TOERUSTING – NIJKERK

Gereformeerde Kerk (PKN) – Hervormde Vredeskerk (PKN) – Rooms-Katholieke Kerk

 

De commissie Vorming en Toerusting Nijkerk heeft de Theoloog des Vaderlands 2021-2022 kunnen uitnodigen. Wellicht wilt u dit in uw planning meenemen voor het nieuwe seizoen.

U bent van harte welkom in Nijkerk op die dag. De entreeprijs bedraagt € 4,00 per persoon.

Op dinsdag 18 oktober 2022 van 20.00 tot 22.00 uur komt Prof. Dr. Thomas Quartier osb (1972), monnik van de Abdij Keizersberg in Leuven, in Nijkerk om een lezing te houden over:

Profetenstemmen

Thomas Quartier schrijft zelf het onderstaande als uitleg.

“Hoe klinken de profeten van de huidige tijd? In een tijd van crisis is deze vraag des te nijpender. Waar halen we het idealisme vandaan? Wat zijn de stemmen voor morgen die de wijsheid van een ver verleden vandaag hoorbaar maken?

Thomas Quartier, Benedictijnermonnik, hoogleraar en Theoloog des Vaderlands, gaat in deze lezing op zoek naar Profetenstemmen.

Het woord ‘profeet’ kan in onze cultuur veel dingen betekenen. Iemand heeft een bepaalde uitstraling of een visie voor waar het in de samenleving naartoe moet.

Maar profetenstemmen staan in de Bijbel nooit op zichzelf. Profeten spreken niet namens zichzelf maar ontvangen hun boodschap en hebben ook de gave om deze boodschap te articuleren. Hun wijsheid en charisma zijn inspiratie en een appel voor andere mensen in hun omgeving en dwars door de geschiedenis heen. In de spiegel van Bijbelse profetenstemmen zoeken naar eigentijdse geluiden: dat doet broeder Thomas vanavond aan de hand van Bijbelse passages, eigentijdse duiding, verhaal en lied.”

Prof. Dr. Thomas Quartier osb (1972 is als monnik hoogleraar Theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de KU Leuven en medewerker van het Titus Brandsma Instituut. Dit jaar werd hij uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands. In die hoedanigheid zette hij het project “Profetenstemmen” op. Hij schreef talrijke boeken en geeft regelmatig lezingen. Onlangs verscheen: Blijven. Omarm wat op je pad komt (Adveniat 2022).

Prof. Dr. Thomas Quartier osb

Full Professor Liturgical & Ritual Studies Radboud Universiteit Nijmegen

Full Professor Monastic & Liturgical Spirituality KU Leuven

Director Benedictine Centre for Liturgical Studies

esearcher Titus Brandsma Institute

http://www.ru.nl/personen/quartier-t

https://facebook.com/thomas.quartier.osb/

De kosten voor deze lezing zijn hoger dan wij gewend zijn, daarom brengen wij deze lezing graag onder uw aandacht, omdat wij er grote waarde aan hechten hem in ons midden te kunnen ontvangen.

Als locatie voor deze lezing maken we graag gebruik van de Kruiskerk, Gereformeerde Kerk Nijkerk (PKN), Venestraat 44, 3861 BX Nijkerk.

Voor nadere informatie kunt u met mij contact opnemen.

Hartelijke groeten van

Bea Berends-van de Weijer,

Voorzitter cie. Vorming en Toerusting Nijkerk

Actief lid van de St. Catharina Geloofsgemeenschap Nijkerk

bea.berends@kpnmail.nl

telefoon 06 10477789