Vrijwilligerswerk, een roeping?

Vrijwilligerswerk, een roeping?

Op 8 mei is het Roepingenzondag. Het thema is ‘Vreugde verbindt’. De Kerk van de toekomst heeft mensen nodig die boodschappers van die vreugde willen zijn. Wereldwijd wordt gebeden voor de roep om religieuzen, diakens of priesters.

We kunnen dit ook dichter bij huis doorvertalen naar onze eigen mogelijkheden en talenten. Vindt u de geloofsgemeenschap belangrijk? Wilt u daar dan ook een bijdrage aan leveren?

Gelukkig kunnen wij in onze geloofsgemeenschap bouwen op de nodige vrijwilligers.

Maar wat heeft twee jaar coronapandemie betekend? Ook voor onze werkgroepen veranderde er veel. En hoe staan zij er nu voor? Qua spirit, en qua bezetting? Hoe pakken we de draad weer op?

De locatieraad heeft de coördinatoren van de werkgroepen uitgenodigd voor een samenkomst op 30 mei.

Daarnaast willen we al onze vrijwilligers graag laten weten dat we ze zeer erkentelijk zijn voor hun inzet. En dat we blij zijn dat we deze steunpilaren nu dan éindelijk weer kunnen uitnodigen voor een vrijwilligersavond. Het mag weer! Noteert u vrijdagavond 17 juni alvast? Een persoonlijke uitnodiging volgt.

De locatieraad