Walk of Peace op zaterdagmiddag 28 september in Harderwijk.

Van 21 tot 29 september 2019 is het weer de landelijke Vredesweek.

Vrede verdient onze blijvende aandacht: zo bijzonder is dit, dat we het bijna gewoon zouden gaan vinden!….
Wij nodigen u van harte uit om de dankbaarheid voor onze vrede actief uit te dragen en onze verbondenheid te tonen met de vele mensen die niet in vrede kunnen leven. Kortom, laten zien dat wij aan vrede willen blijven werken. Hieraan kunt u gestalte geven door deel te nemen aan de

Walk of Peace op zaterdagmiddag 28 september in Harderwijk.

Met deze Walk of Peace door de binnenstad ervaren we én laten we anderen zien dat we, ondanks verschillen, met elkaar ‘op kunnen lopen’ en ‘in gesprek kunnen blijven’. Als mensen van heel uiteenlopende achtergrond roepen we iedereen op om zich in te zetten voor een vreedzame wereld voor iedereen, tegen oorlog en geweld.

De Walk of Peace is een initiatief van Pax voor Vrede en vindt plaats in tientallen gemeenten. In Harderwijk is deze activiteit de afgelopen drie jaar opgepakt door de Protestantse Gemeente, het Apostolisch Genootschap en het Humanistisch Verbond (nieuwe partners zijn van harte welkom!).

Zo kunt u aansluiten:
– De Walk of Peace begint zaterdag 28 september om 14.30 uur met een korte openbare bijeenkomst in het Oude Stadhuis aan de Markt. Medewerking verlenen burgemeester Harm Jan van Schaik, een vertegenwoordiger van Pax en een koor.
– Rond 15.00 uur begint de tocht van ongeveer drie kwartier door de Binnenstad.
– De deelnemers kunnen desgewenst borden meevoeren die oproepen tot vreedzaam samenleven. Onderweg kunnen de deelnemers gedachten uitwisselen.
– De afsluiting in of bij het Oude Stadhuis is naar verwachting rond 15.45 uur.

Wij hopen van harte dat deze activiteit u aanspreekt en dat u met een vertegenwoordiging van uw gemeenschap wilt deelnemen.

Namens de organisatie van de Walk of Peace Harderwijk,

Gertie van Dijk-Vermeulen, Protestantse Gemeente Harderwijk
John Groen,
Apostolisch Genootschap Harderwijk
Marianne Oldenkamp,
Humanistisch Verbond afd. NW-Veluwe