Week van gebed, dagelijks een gebed dag 4

‘Ik noem jullie geen slaven meer, maar vrienden’ 
Johannes 15:15
Goedemorgen!
Vandaag is het thema Samen bidden. Wie weet is het een idee om vandaag iemand te vragen om samen met jou deze gebedstijd door te brengen?
Dag 4
Samen bidden
Luisteren en stil worden
Luisterlied – Door gebed – https://youtu.be/7pGxLIADicw
Lezen

Romeinen 8:26-27 en Lucas 11:1-4

Overdenken
God verlangt naar een relatie met ons, zoals Hij Adam zocht in de hof. Hij vroeg: ‘Waar ben je?’ In Christus kwam God ons tegemoet. Jezus leefde biddend, intiem verbonden met de Vader. Hij sloot vriendschappen met zijn leerlingen en allen die Hij ontmoette. Hij liet hen kennismaken met zijn dierbaarste bezit: de liefdesrelatie met zijn Vader, die onze Vader is. Jezus en zijn leerlingen waren geworteld in de Joodse traditie en zongen samen psalmen. Op andere momenten trok Jezus zich terug om te bidden. Je kunt zowel samen bidden als alleen. Bidden is verwondering, klagen, voorbede, dankbaarheid of enkel stilte. Soms wil je graag bidden, maar voel je dat je het niet kunt. Keer je dan naar Jezus en vraag: ‘Leer mij bidden.’ Hij maakt de weg vrij. Het verlangen om te bidden is al een gebed. Samenkomen in een groep helpt ons. Juist in een tijd waarin dat niet kan, merken we dat. Door het samen beleven van liederen, woorden en stilte ontstaat verbinding. Als we bidden met christenen uit andere tradities, kunnen we tot onze verwondering de vriendschap ervaren die voortkomt uit Degene die groter is dan de verdeeldheid. Vormen kunnen verschillen, maar één Geest brengt ons samen.
Bidden
Heer Jezus, uw leven was één gebed, volmaakte eenheid met de Vader.
Leer ons door uw Geest te bidden zoals uw liefde vraagt.
Mogen de gelovigen wereldwijd één zijn in voorbede en lofprijzing.
Laat uw koninkrijk van liefde komen.

Bid ook voor…

  • Christenen die vervolgd worden om hun geloof, waardoor het moeilijker is om samen te komen. Bid voor bemoediging en bevrijding van onderdrukking.
  • Vaders, dat zij een goed beeld mogen laten zien van hoe God ook een Vader is.
PS. Wil je iets delen van hoe jij deze week ervaart? Laat het ons weten via barneveldgebedsweek@gmail.com.