Week van gebed, dagelijks een gebed, dag 8

‘Om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn’ 
Johannes 15:11
Goedemorgen!
Dag 8, de laatste dag van deze gebedsweek. Vandaag is het zondag, de dag van de opstanding. Wát een hoop, wat een uitzicht! Dat maakt ons dankbare en verheugde mensen.
Dag 8
Heel de schepping
Luisteren en stil worden
Luisterlied – Vol ontzag – https://youtu.be/Av18VFpPTao
Lezen
Kolossenzen 1:15-20 en Marcus 4:30-32
Overdenken
De lofzang op Christus in Kolossenzen nodigt ons uit om te zingen over Gods redding. De gekruisigde en opgestane Christus brengt verzoening voor het hele universum, zoals God alles voor een toekomst van leven en vrede schiep. In geloof zien we dat Gods koninkrijk heel dichtbij is, maar klein als een mosterdzaadje en nauwelijks zichtbaar. Het groeit echter wel. Ook in de nood van onze wereld werkt de Geest van de Opgestane. Hij moedigt ons allen aan onvermoeibaar te zoeken naar gerechtigheid en vrede. De aarde moet een thuis zijn voor alle schepselen. Gods Geest neemt ons in dienst, zodat de schepping in al haar volheid God kan blijven loven. Wanneer de natuur lijdt en mensen worden verdrukt, vraagt Gods Geest ons de moed niet te verliezen, maar deel te worden van het genezingswerk van Christus. Het nieuwe leven dat Christus brengt, is voor velen een licht van hoop. Een bron van verzoening voor de hele schepping. Van hem alleen komt de vreugde naar ons toe.
Bidden
Heilige God, wij danken U dat U ons hebt geschapen en van ons houdt.
U bent aanwezig in ons en in de schepping.
Leer ons kijken naar de wereld zoals U dat doet, met liefde.
Laat ons gelovig werken aan een wereld
waar gerechtigheid en vrede bloeien, tot eer van uw naam.
Bid ook voor…

  • Vergeving voor onze uitputtende en oneerlijke omgang met Gods schepping.
  • Herstel van het klimaat. Dat het opnieuw mag worden zoals God het heeft bedoeld.
Dank dat we ons deze week verbonden mochten weten met jou!
 
PS. We delen op deze laatste dag graag wat over hoe verschillende deelnemers de gebedsweek hebben ervaren. Om zo de verbinding te schetsen. In de loop van de week haakten steeds meer broeders en zusters aan… Mooi om te zien!

  • Bij IKC Juliana gaven ze een eigen draai aan de gebedsweek: ‘ We hebben de gebedspunten uit de dagelijkse overdenkingen overgenomen en voor kinderen begrijpelijk gemaakt.’
  • En deze deelneemster: ‘Mooi, net vandaag schrijven jullie om eens samen met een ander te bidden. ‘Toevallig’ hebben we vandaag bidstond van onze gemeente .’
  • Of deze broeders die samen kwamen voor gebed, buiten bij de kachel. ‘We beginnen met het lezen van Efeze 3 en raken verwonderd over wie de Heere God voor ons is.’
  • En tot slot deze: ‘Ik ervoer vandaag weer wat het is als je al een tijdlang op eigen kracht probeert om vruchten voort te brengen. Het is uitputtend! Maar in Hem! Dat betekent alles wat je nodig hebt aan rust, overgave, gehoorzaamheid en kracht. Ik weet dus  weer dat ik zonder Hem niets kan en mét Hem juist alles.’