Weeklezing Henk Bloem 5 april 2020

 

Palmzondag 5 april 2020 in de coronacrisis

Actie-Passie.

Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen: stap voor stap. Het zal vreemd zijn om niet naar de kerk te kunnen, niet samen deze laatste dagen van Jezus die voor ons christenen zo vitaal zijn, te kunnen vieren. En ‘vitaal’ bedoel ik in de zin zoals W. Barnard die schreef: De gemeente is niet zozeer een actiegroep maar veeleer een passiegroep. Zeker in de goede week. Dan gaat het niet zozeer om wat wij doen maar om wat er voor ons gedaan wordt. Dat er iets met ons gebeurt! We spreken van  goede week omdat het Goed voor ons is.

PALMZONDAG. Fatsoenlijke vlaggetjes zijn niet meer te krijgen. Dan maar groene takken van de bomen gerukt. Op Palmzondag stond (in de vorige eeuw) het St. Pietersplein mudje vol.  Ieder een takje in de hand – de paus bad, zegende en dan wisselde ieder haar/zijn takje met de buur en wenste: “Buona Pasqua” en die wisselde weer met haar/zijn buur en dan die weer en die … en als je maar lang genoeg aan het wisselen bleef kreeg je uiteindelijk je eigen takje weer terug: “Buona Pasqua”. Het gaf een eindeloos gevoel van verbondenheid; de hele wereld één. Allemaal: “Onze Vader, die hemelse, uw Naam worde… enz”.

 Eva Gerlach dicht:

Wat héél is, kunnen wij niet zien het is te groot, het past ons niet en niet in onze hoofden.

Maar wat aan mootjes, haksel is, verkiezeld, kruim, gepureerd, verstoven of ontbonden –al het verdeelde zit voorgoed in ons.

WITTE DONDERDAG – Het gebeurt TIJDENS de maaltijd. Niet bij binnenkomen van ’t huis – niet een soort welkomstritueel – Jezus staat TIJDENS de maaltijd van tafel op. Iedereen verwacht dat hij het hoofdgerecht gaat halen. Maar hij kleedt zich om en gaat zijn leerlingen de voeten wassen! Niemals dar gewesen:  de Heer, meester  die leerlingen de voeten wast! Omgekeerde wereld. Maar dát is het hoofdgerecht: elkaar de voeten wassen!! Eet smakelijk! En hopelijk heb je die smaak nog een beetje in je mond wanneer je de communie ontvangt. En misschien komt het lied in je hoofd: “Gods woord wil deze wereld omgekeerd…”

E.Nicholas, ‘De Heer van Jericho’, 31

Zolang een meester de Heer blijft, verheven boven zijn bedienden is het aangenaam en gemakkelijk hem te bedienen.

Naarmate de meester meer afdaalt tot het peil van zijn  ondergeschikten wordt het dienen moeilijker

De Heer is hun bestaansreden!

GOEDE VRIJDAG. Naast de 4 soldaten staan ook 4 vrouwen, zijn moeder en drie anderen, bij de stervende Jezus. Dat zal Jezus goed gedaan hebben. Jezus ziet zijn  moeder, maar spreekt haar aan alsof ze zijn moeder niet meer is: “Vrouw, ..”. Maria is blijkbaar meer dan alleen fysieke moeder. Hij vertrouwt haar de geliefde leerling als  zoon toe  en zegt tegen deze laatste Maria als zijn moeder te zien. En deze leerling gaat dat doen.

Ernesto Cardenal (gestorven 1maart 2020)

De begraafplaats

Achter de begraafplaats, naast de weg, is een begraafplaats van afval, waar roestig ijzer ligt, scherven van aardewerk, gebroken buizen, verbogen draad, lege sigarettendoosjes, zaagsel en blikjes,verweerd plastic, afgereden banden, en alles wacht als wij op de opstanding.

PAASNACHT.

Een keerpunt. Het ging alsmaar slechter: verraad, gevangen, berecht, veroordeeld en het vonnis ten uitvoer gebracht. Maar nu het keerpunt. De neergaande spiraal blijkt niet dood te lopen maar naar nieuw Licht, nieuw Leven te leiden… Ooit had hij gezegd: “Is het Leven niet meer dan het eten, en het lichaam niet meer dan de kleding”. Voor dat ‘meer’ ging hij.

 Jeroen van Wilgen, ‘Om Licht en Liefde’

Doof nooit in mij het wankel licht van het geloof in U gun mij de vlam van deze kaars waai hem niet uit: het tocht thans overal.

Henk Bloem, pastor

 Blogs

ICOE = In Case Of Emergency

Een oude anekdote uit ‘Trouw’27-03-2017, om de Paus een pluim te geven. (Hij doet ’t mijns inziens fantastisch in deze coronacrisis. Maar wat is ie oud geworden, niet?

‘Voordat hij in Milaan naar de gevangenis afreisde, baarde hij opzien in een buitenwijk . Hij moest nodig naar de wc en besloot, zonder aarzelen, gebruik te maken van een mobiele toiletcabine die op straat was geplaatst voor het publiek dat op de kerkvorst afkwam. En de foto met Franciscus die uit het rode hokje stapt, ging als een lopend vuurtje over social media.’

In het Evangelie staat verschillende keren dat men zich verbaasde over Jezus’ gedrag. Dat doe je toch niet! Je raakt een melaatse toch niet aan? Je stopt toch niet voor een blinde bedelaar! Je gaat op Sabbath toch niet iemand genezen! Je laat een prostitué toch niet binnen, je gaat toch je discipelen niet de voeten wassen…. Blijkbaar was God, ‘mijn Vader’ zoals hij altijd zei, en hijzelf ook heel anders dan men gedacht had! En deze paus? Een Kerkvorst? Ja, inderdaad, hij doet vorstelijke dingen!

Henk Bloem, pastor