Weeklezing Henk Bloem 26 januari 2020

We lezen de zondag in

3e zondag 26 januari 2020 door het jaar 2020 A

Schriftlezingen: Jesaja 8.23b-9.3 en Mat. 4.12-23

We hebben deze Jesaja lezing in de Kerstnacht ook gehad. Kijk eens mee

Tegenover ‘vroeger’ staat: ‘maar in de toekomst’

Tegenover ‘oneer’ staat ‘eer’

Tegenover ‘in het donker wandelt’ staat ‘een groot licht zien’

Tegenover ‘wonen in land van duisternis’ staat  ‘een licht straalt’

als soort conclusie volgt een uitbarsting van vreugde zoals bij een oogstfeest.

Tegenover neerdrukkende ‘juk/stang, stok’ staat ‘stukgebroken’.

Wat een hoop, wat een geloof in de toekomst voel je hier. Het begint neutraal en onpersoonlijk: ‘is gebracht’, ‘wordt gebracht’. Het is onpersoonlijk en er gaat blijkbaar ook ineens, zonder dat je weet wie dat doet, een helder licht aan voor het volk.

Maar dan: “Gij” hebt… en: “voor uw aanschijn.” en: “Gij hebt … stukgebroken”. Dus

helemaal niet neutraal, onpersoonlijk, maar “Gij”. Het wordt op het conto van God, van JHWH geschreven! Van Hem hopen, verwachten ze deze omwenteling naar nieuwe leven. Een vertrouwen dat doet leven.(hb)

Bekeert u want het rijk Gods is nabij”

Zo verkondigt Joh. de Doper in Math. 3.2, zo verkondigt ook Jezus in Math. 4.17 en  Jezus’ leerlingen in Math. 10.7.  Alle drie op één lijn. Het gaat om een omwenteling zoals in de eerste lezing: van donker naar licht, van geen-leven tot uitbundig-leven. En we zouden “bekeert u” te kort doen als we het zouden beperken tot “doe geen zonden meer”, tot morele dingen, tot: leef voortaan netjes. Het Grieks spreekt van: METANOIA,  dat is: “Ga anders denken, ga anders doen, leef en werk voor die nieuwe, andere wereld die ‘Koninkrijk Gods’ heet. Dus Johannes en Jezus en ook zijn leerlingen zetten zich af tegen de gevestigde orde, tegen degenen die nu de touwtjes in handen hebben, tegen alle wetten en regels die de mensen beknotten en roepen op tot een andere samenleving. Zetten zich af tegen het donker en verlangen naar licht. Geen wonder dat Joh. uit de weg geruimd is, evenals Jezus en vele van zijn volgelingen. Ze vragen erom. Dat is die METANOIA waar ze van getuigen. Maar, zegt Kierkegaard, het gaat met het christendom als met een geneesmiddel: je stelt het zolang mogelijk uit. (Prisma, 283, blz.20.)

zag hij 2 broers…

Vissers waren er in overvloed bij het meer. Jezus ziet ze – hij ziet ze bij name: Simon en Andreas en Jacobus en Johannes. Kent hij ze bij name? Want daar krijg je roeping van, als je zo gezien wordt. Dan kun je dingen die je nooit gedacht had: mensen vissen – mensen op het droge brengen. Mensen die metamorfose van donker naar licht, van juk naar vrijheid, van ziek naar beter laten meemaken.

Elie Wiesel schrijft: Toen de Baal-Sjem mij zag, met indringende blik, voelde ik mij op slag minder alleen.

Gabriel Smit dicht daarover:

Het meer van Galilea

 Er staat vaak: U zat aan het meer. Wat zag U daar?

Zag U hetzelfde als wat ik er zou zien?…..

Hoe zag U dat?

Van mensen zag U wat ik nooit zo zou kunnen zien,

u zag werkelijk wie en wat ze waren, in één oogopslag,

……..

Soms zie ik ook wel wat, maar

de dingen zijn veel meer naar

binnen. Ze kijken niet, ze zijn,

ze hebben een andere eigenheid,

kennen geen tijd, geen ogenblik,

zijn veel meer van u dan ik

ooit zou kunnen zijn….

Ik zou graag zwijgend en ademloos naast

u hebben gezeten, ……

Later? Straks? Ik zal wel zien.

(Gabriel Smit, ‘Evenbeeld’, Ambo 1981, blz. 37)  (hb).

Mensenvissers

  1. Tellegen, ‘Vorig leven’, blz. 21.

“Het gaat om het vissen, niet om het vangen”. Hoe brengt Jezus – eenling – zijn inspiratie, gedrevenheid over op leerlingen – op anderen? Hoe brengt Hij over dat Hij de Weg is, de Waarheid en het Leven. Je ziet het vaak, dat één de bron is om velen … maar één moet beginnen.

Henk Bloem, pastor

BLOGS

 Jezus week uit naar … (eerste regel van evangelie).

Dit is niet de eerste of enige keer dat Jezus ‘uitwijkt’ in het Matheus evangelie.
De Wijzen wijken uit nadat ze Jezus gevonden hebben; weg van Herodes (2.12-13)

Jozef wijkt uit met kind en moeder naar Egypte om aan die koning te ontsnappen (2.14)

Jezus wijkt uit naar Galilea om niet als Joh. de Doper gevangen en vermoord te worden (4.12)

Jezus wijkt uit voor de Farizeeën die hem uit de weg willen ruimen (12.15)

Jezus wijkt uit na de moord op Joh. de Doper (14.13)

Jezus wijkt uit naar ‘t ‘ongelovige’ Tyrus en Sidon (15.21)

Een vergelijking met alle mannen,vrouwen en kinderen die in onze dagen uit wijken ligt voor de hand. Gollwitzer en Pinchas Lapide schreven: ‘Een vluchtelingen kind.’ Kok, Ten Have. paperback

Vluchtelingen

Vluchtelingen worden bij voorkeur vertoond

voor het prikkeldraad van een land in Europa

dat zijn grens gesloten houdt.

Vluchtelingen, het is zo’n veilig woord

je vergeet bijna dat het een mens is

eens vol van het licht van zijn toekomst

verknald door het streven

van een machtsbeluste dictator

mensen knippen gaten in prikkeldraad

zwaar bewapenden houden hen tegen

onmenselijkheid viert triomf.

(Remco Campert)

Henk Bloem, pastor

 

 

 

 

 

 

 

.