Wereldgebedsdag 2019

Vrijdag 1 maart “Welkom, God nodigt je uit!”

Een wereldgebeurtenis! Op de eerste vrijdag in maart gaat een gebed de wereld rond. Ieder jaar opnieuw voelen honderdduizenden mensen zich verenigd en bemoedigd tijdens de viering van Wereldgebedsdag. Er zijn op dit moment 173 landen die meedoen aan Wereldgebedsdag. Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Schriftgedeelten worden gelezen.

Als de zon in het verre oosten opgaat, dan worden al de eerste vieringen gehouden terwijl wij hier nog de vorige datum schrijven.
Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan.
Als het bij ons avond is, begint in Noord- Midden- en Zuid Amerika Wereldgebedsdag.
Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair.
In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan Wereldgebedsdag. Dit jaar in meer dan 500 plaatsen.

De viering in Nijkerk zal plaatsvinden in de recreatiezaal van Huize St. Jozef. Aanvang 19.00 uur.

Dit jaar is de liturgie gemaakt door vrouwen uit Slovenië. Tijdens de viering zal gecollecteerd worden voor projecten in Slovenië. Zoals het:
• APSI-centrum Een nieuw centrum voor jongeren met het Asperger-syndroom en autisme. Een blijf van mijn lijf huis voor moeders en kinderen.
• Roma-project in Pusca. Hier krijgen Roma-burgers onderwijs en een opleiding en begeleiding bij het zoeken van een baan.

Namens het Wereldgebedsdagcomité.