Wereldgebedsdag 2020

Ons gebed is nog steeds een kracht in de wereld. Wist u dat de Wereldgebedsdag één van de eerste vormen van oecumenische samenwerking is geweest in de wereld en ook in ons land? En dat deze gebedsdag nog steeds elk jaar op de eerste vrijdag in maart wordt gehouden?

Aan de hand van een thema maken vrouwen uit telkens een ander land de liturgie.
Dit jaar is het thema: Sta op en ga!
Vrouwen uit Zimbabwe hebben de liturgie samengesteld. In de viering zal ook aandacht besteedt worden aan dit land.

De viering in Nijkerk zal plaatsvinden op vrijdag 6 maart in de recreatiezaal van Huize St. Jozef. Aanvang 19.00 uur.

Voor meer informatie, zie ook het locatieblad.