Woord van dank.

Beste parochianen van Harderwijk,

Graag wil ik, nu ik aan de vooravond sta van mijn verhuizing,  u allen heel hartelijk danken voor de vele blijken van waardering, verbondenheid en bemoediging die ik bij mijn afscheid mocht ontvangen.

Ik verhuis eerst naar de pastorie van Huissen-Zand om later definitief te verhuizen naar Elst.

Met een hartelijke groet van huis tot huis,

Karel Donders