PCI St Lucas

×

PCI is een afkorting voor Parochiële Caritas Instelling. Elke R.K. parochie heeft een PCI. Doel van de PCI is om waar nodig geestelijke en financiële bijstand te bieden aan parochianen en andere leden van de lokale gemeenschap. PCI St. Lucas maakt deel uit van de St. Lucas Parochie. De PCI St. Lucas is ontstaan na een fusie van 8 parochies in de regio Veluwe Vallei. Deze fusie is in 2011 voltooid. Sindsdien is er één PCI-bestuur en zijn er acht lokale werkgroepen Caritas, één in elke geloofsgemeenschap (Achterveld, Barneveld- Voorthuizen, Ermelo, Hoevelaken, Leusden, Nijkerk, Harderwijk en Putten).

Werkwijze

De werkgroepen Caritas verlenen hulp waar deze gevraagd wordt in de lokale gemeenschap. Dit doen zij door noden te signaleren en mensen gericht te helpen, al dan niet door deze gericht door te verwijzen. Bij deze ondersteuning wordt geen onderscheid gemaakt naar geloof of af- of herkomst. De hulp die wij verlenen is daarmee vrij toegankelijk maar niet vrijblijvend: wij verwachten van de hulpvragende dat deze er wel alles aan wil doen om zijn of haar problemen op te lossen.

De werkgroepen Caritas bestaan uit leden die geworteld zijn in de geloofsgemeenschap met interesse in en expertise op sociale binding en financiële en geestelijke hulpverlening.
Het PCI bestuur zorgt voor inhoudelijke sturing en ondersteuning en beheert de financiën van de werkgroepen. Vanuit het pastoraal team neemt de profielhouder diaconie van de parochie deel aan de vergaderingen van het PCI-bestuur. Het PCI-bestuur kan worden benaderd door een e-mailbericht te sturen naar de secretaris van het PCI-bestuur. Het mail adres is: secretaris.pci@stlucas.nu

Onze Missie

De Missie van de PCI Sint Lucas is:
“Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid”.

Dienstbaar vertalen wij met: we doen het samen met andere hulpverleners die dicht bij de specifieke doelgroepen staan.
De samenleving vertalen wij met: ons werkgebied is de hele samenleving waarbij de nadruk op het werkgebied van de parochie ligt.
Concrete noden en behoeften vertalen wij met: het geven van financiële en (im)materiële steun.


Ik wil hulp

Wat te doen als U een beroep wilt doen op Caritas/PCI? U heeft problemen die niet zijn op te lossen via de bekende kanalen van de maatschappelijke en sociale dienstverlening. Caritas/PCI kan u dan de helpende hand reiken. Samen kunnen we op zoek gaan naar de mogelijkheden, dit kan zijn u de wegwijzen naar de mogelijke oplossing. Of er kan op (heel) korte termijn beperkte financiële hulp worden geboden door middel van een kleine schenking of lening. Uw aanvraag kunt sturen vanaf de website van de PCI.
Click hier om naar de website van de PCI te gaan.