Contact Voorthuizen

×

Contact Voorthuizen

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Postadres:

Odulfcentrum
Budkestraat 26
3781 BX Voorthuizen

Over deze kerk

De katholieke kerk in Voorthuizen, gelegen in een rustige woonwijk, is vernoemd naar de patroonheilige St. Odulphus. Elke eerste, derde en vijfde zaterdag van de maand is er een viering. De overige zaterdagen is er inloop voor een bakkie koffie.

Bereikbaarheid

De kerk ligt in een rustige woonwijk en is met de auto goed bereikbaar. Let wel op, er is geringe parkeergelegenheid.

Parkeren

Er is geen parkeerplaats in de buurt van de Odulfkerk. Wel is het mogelijk de auto aan de kant van de weg te zetten of in enkele parkeervakken.

Geschiedenis gebouw

De laatste pastoor van Voorthuizen

In 1593 stierf de laatste pastoor van Voorthuizen, waarvan geschreven staat, dat hij ,,bij de papistische leere begeerde te blijven”. Nadien viel er een eeuwenlange stilte over Voorthuizen. De katholieken aldaar hebben waarschijnlijk wel enige steun gehad van de kelner en onderkelner van Putten, maar dat heeft zo goed als geen effect gehad op de katholieke bevolking. Voorthuizen, beroofd van een priester, ging in zijn geheel over tot de Hervorming.

Na de vrijheid van godsdienst

Eerst in 1798, het vierde jaar van de Bataafse Republiek, kwam het eerste teken van katholiek leven in Voorthuizen. De vrijheid van godsdienst had tot resultaat, dat er beslist moest worden aan wie de kerk toekwam: aan de „gereformeerden” of aan de katholieken. Er ging een brief naar het gemeentebestuur met een dringend verzoek om aan deze kwestie aandacht te schenken. (zie onder pastoor Ten Brinke).
Het antwoord van de gemeente is zoekgeraakt; de kerk bleef in handen van de ,,gereformeerden”. En opnieuw viel een diepe stilte over katholiek Voorthuizen tot aan de tweede wereldoorlog (1940-1945).
In die oorlogsdagen verbleven veel verdreven katholieken in Voorthuizen, alsmede enige priesters.
Dezen droegen voor de katholieken aldaar in 1944 de H. Mis op; maar toen de oorlog voorbij was, vertrokken de katholieken weer naar hun eigen woonplaats.

De kerk-bus en de toneelzaal als kerk

Na de oorlog werden in Voorthuizen woningen gebouwd voor de militairen, die met hun gezinnen zich in Voorthuizen kwamen vestigen; daardoor kwam er weer een groep katholieken wonen. Maar er was geen kerk; daarom reed in 1956 een eigen „kerk-bus” iedere zondag naar Barneveld. Het getal katholieken in Voorthuizen nam steeds toe, totdat er in 1963 reeds 300 katholieken woonden. Bovendien streken veel toeristen in de zomermaanden neer in Voorthuizen; ook zij wilden ‘s zondags naar de kerk. Daarom werd vanaf 14 juli 1963 iedere zondag Eucharistie gevierd in de toneelzaal achter ,,de Vergulde Wagen”. Dat kon omdat Barneveld assistentie had van „de Essenburgh” in de persoon van pater Th. Tielemans, norbertijn. Eindelijk, na een onderbreking van 370 jaar (1593-1963), hadden de katholieken weer een kerk, maar geen ,,echte”; het was uiteindelijk maar een toneelzaal.

Aankoop van grond

Daarom kocht het bisdom in 1965 op de Wheem een stuk grond, waarop een kerk, pastorie en school gebouwd zouden worden.
In die dagen leefde men nog in de gedachte, dat Voorthuizen groot zou worden en dus een aparte parochie met een eigen katholieke school. In datzelfde jaar werd de zaal achter „de Vergulde Wagen”, die men tot dat moment iedere zondag gratis mocht gebruiken, gehuurd voor de tijd van vijf jaar, waarna de bouw van een kerk gerealiseerd zou zijn. Op 19 September 1965 werd de noodkerk feestelijk in gebruik genomen; vanaf dat moment werd het Allerheiligste daar bewaard, dank zij de zusters van „Dennebroek”, die aan Voorthuizen een tabernakel schonken, alsmede een altaartafel, kandelaars, kasuifels enz.; zij verlieten huize „Dennebroek” en schonken de parochie de kerkbenodigdheden. Het kerkbestuur ging zich nu voorbereiden op de bouw van een kerkje. Het werd echter duidelijk, dat Voorthuizen nooit groot zou worden, omdat het toeristisch gebied moest blijven; dus nooit een aparte parochie, maar bijstatie van Barneveld zou blijven.

Voorbereidingen voor de bouw van het kerkgebouw

Daarom kwam het kerkbestuur met het gemeentehuis overeen, dat de grond, die het bisdom gekocht had van de gemeente, terugging naar de gemeente; het kerkbestuur kocht een stukje grond aan de Budkestraat, dat de helft kleiner was.
Architect Rutgers uit Laren (NH) maakte de tekening (pro Deo); zijn vader, de vroegere bakker aan de Jan van Schaffelaarstraat, had dat aan de parochie beloofd.
De heer J. A. Harleman, parochiaan van Voorthuizen, maakte alle werktekeningen, eveneens pro Deo.
De parochianen van Barneveld collecteerden een geluidsinstallatie bijeen voor de nieuwe kerk.
Oud-parochianen o.l.v. Rutgers Sr. brachten geld bijeen. In 1970 kon de bouw beginnen. In juli moest het kerkje klaar zijn, want toen liep de huur van de zaal achter „De Vergulde Wagen” af. Enkele bouw-gegevens: aannemer: J. Kuit, Barneveld; schilder: J. Guldie, Barneveld; voeger: H. Burgering, Barneveld; leidekker: Philipsen Asphalt-fabriek N.V. Amsterdam; centrale verwarming: Van der Mark N.V., Veendam; elecricien: Verburg, Barneveld; loodgieter: Van der Kamp, Barneveld; stoffering: Schueler, Barneveld; meubilair: Marko N.V., Veendam.

Ingebruikneming van het kerkgebouw

De officiele ingebruikneming had plaats op zondag 9 augustus 1970. Zijne Eminentie Bemardus Kardinaal Alfrink kwam hiervoor zelf naar Voorthuizen. Als geboren Nijkerker was het zijn hartewens, dat op de Veluwe, die indertijd bijna totaal was overgegaan tot de Reformatie, weer kleine katholieke kerkjes zouden verrijzen.

Feest!

Het werd een prachtige plechtigheid onder overgrote belangstelling; het nieuwe kerkcentrum was voor dit grootse moment veel te klein. De kardinaal droeg de H. Mis op met assistentie van zijn secretaris Zemann en de pastoor.
Terwijl de kardinaal zich na de dienst in de sacristie ontdeed van de liturgische kleding, werd de kerkzaal in snel tempo veranderd in een gezellige receptiezaal.
Eenieder maakte van de gelegenheid gebruik, om de aartsbisschop persoonlijk de hand te drukken. Namens het gemeentebestuur waren aanwezig secretaris Lokker en de wethouders Rebel en Klomp. Ook pastoor Van der Vegt (vorige pastoor), pater Tielemans (assistent), rector Hanrath (Harskamp) en de dominees Dondorp en Starrenburg van de gereformeerde kerk, alsmede vertegenwoordigers van diverse kerken van Voorthuizen.
Zij allen spraken de kardinaal in vriendelijke bewoordingen toe. Namens het R.K. kerkbestuur sprak Jan van Dijk en namens de parochieraad van Barneveld bood Piet Brantjes de geluidsinstallatie van dit kerkcentrum aan.

Des middags werd aan eenieder in een ,,open huis” de gelegenheid geboden het nieuwe kerkcentrum ODULF te bezichtigen. Voorthuizen bezat weer een katholieke kerk, opvolger van de katholieke kerk van Voorthuizen, die sinds 1593 in handen van de Hervormden was. Bij gelegenheid van de opening van het kerkje werd een boekje uitgegeven. Van de bouw en de officiele ingebruikneming door de kardinaal-aartsbisschop werden twee albums met foto’s gemaakt voor het nageslacht. De naam ODULF werd gekozen uit veneratie voor de St. Odulphuskerk van Barneveld en omdat het niet onmogelijk is, dat de parochiekerk van Voorthuizen voor de Hervorming eveneens toegewijd was aan deze vaderlandse heilige.

De wereldkerk in beweging

Het stenen gebouw was klaar in 1970, maar de geestelijke opbouw moest daarna beginnen.
De hele wereldkerk was in beweging. Ook Voorthuizen bleef niet achter. In ODULF kwamen de gelovigen bijeen, om te overleggen, hoe de kleine geloofsgemeenschap zou functioneren. Men besloot tot oprichting van een „beleidsraad”, welke werd samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse werkgroepen, die in Voorthuizen tot leven kwamen.
De eerste voorzitter van de beleidsraad werd Jan Pieterse en de eerste secretaris Toon Aalsma.

BRONVERMELDING: ‘Rondom twee torens’ Hoofdstuk 28