Meedoen

×

Inhoudsopgave

  1. Vrijwilliger worden
  2. MOV

Vrijwilliger worden

Het vrijwilligerswerk in de parochie is breed opgezet. Dat betekent dat op alle locaties een groep vrijwilligers actief is in allerlei soorten werk. Dit kan variëren van onderhoud aan gebouwen, de bloemsiergroep, zingen in een van de koren, helpen bij de voorbereiding op de diverse sacramenten, het bezoeken van zieken, het verrichten van administratieve werkzaamheden, tot voorgaan in een woord- en communieviering.

Voor iedereen die actief wil zijn op een van de locaties heeft de parochie een passende plek.

Het bestuur van de St. Lucas parochie is zich er zeer van bewust dat vrijwilligers onmisbaar zijn bij de coördinatie en uitvoering van de vele werkzaamheden. De scholing, begeleiding en coaching van de vele vrijwilligers is dan ook professioneel opgezet. Op alle locaties is een coördinator vrijwilligers actief en binnen het parochiebestuur is iemand aangesteld met vrijwilligers als speciaal aandachtsgebied.

Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk in de Sint Lucas parochie? Meld u dan aan via het parochiesecretariaat. In de meeste kerken van onze parochie ligt een map met vacatures en aanmeldformulieren. Ook als u beschikbaar bent voor een eenmalig project of andere activiteit, komen wij graag in contact met u.

MOV

Missie-, Ontwikkelings- en Vredeswerk vat alle activiteiten en zorgen samen, die onze parochie en zelfs landsgrenzen overstijgen. Elke R.K. parochie is verplicht mee te doen aan een aantal jaarlijks terugkerende acties van bezinning en inzameling.

Zo kennen we allemaal de aandacht voor Memisa (eerste weekend van februari), de vasten-actie (tijd voor Pasen), Miva (laatste zondag van augustus), de Vredesweek (september), Wereldmissiedag (oktober) en Solidaridad (Advent). Het gaat hierbij zeker niet om louter “even de portemonnee trekken”, maar primair om een permanent bewustzijn van de wereldwijde scheve verhoudingen tussen armen en rijken en tal van (acute) noden in onze wereld. Bewustwording, vooral via publicaties in de Lucasbrief en themavieringen, is een belangrijke doelstelling.