Dopen

×

Sacrament van het Doopsel.
Het doopsel is het eerste sacrament dat mensen ontvangen. Jezus heeft zijn leerlingen daartoe aangespoord toen Hij zei: “Maakt alle volkeren tot mijn leerlingen door hen te dopen in de Naam van Vader de Zoon en de heilige Geest en leer hen te onderhouden alles wat ik jullie heb geboden” (Matteüs 28,19-20). Op grond van je doopsel ben je leerling van Jezus en met Hem kind van God. Het doopsel is het beginsacrament en ontvang je maar één keer in je leven. Als je gedoopt bent, dan kan je verder groeien in het geloof in Jezus Christus. Vervolgens ontvang je de communie in de Heilige Eucharistie en het zegel van de heilige Geest in het Vormsel.

Doopsel van kinderen.
Op grond van het geloof van ouders worden kinderen gedoopt. De naam van het kind wordt in de doop verbonden met de naam van Drie-ene God: de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ouders zetten door de doop hun kind op de weg van geloven. Zij begeleiden hun kind op die weg. De voorbereiding op de doop gebeurt in enkele bijeenkomsten met aandacht voor de inhoud van het sacrament en het geloof dat ouders aan hun kinderen willen meegeven. Soms worden kinderen op latere leeftijd gedoopt. Meestal wordt dat dan verbonden met het ontvangen van de Eerste Heilige Communie (6-7 jaar) of het Heilig Vormsel (11-12 jaar). In de tijd van de voorbereidende catecheses op deze sacramenten worden zij dan gedoopt. Dopelingen worden aangemeld bij de doopgroep van de geloofsgemeenschap of via het centraal secretariaat.

Doopsel van volwassenen of opname in de Katholieke Kerk.
Als u overweegt om toe treden tot de Rooms Katholieke Kerk of daar vragen over heeft, kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat (secretariaat@stlucas.nu).

doop