Contact Harderwijk

×

Contact Harderwijk

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Over deze kerk

De katholieke kerk in Harderwijk, gelegen aan de rand van een woonwijk, is vernoemd naar de patroonheilige Catharina van Alexandrië. De Catharinakerk is dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur.  Aan de kerk zitten parochiezalen de gehuurd kunnen worden

De Catharinakerk

Elke dag van 9:00 uur tot 18:00 uur is de kerk geopend. U kunt hier een moment van stilte vinden in de hectiek van alle dag, of een kaars aansteken bij ons bijzondere Mariabeeld.

I.v.m. corona is de kerk gesloten voor vieringen, maar de de stilteruimte is wel geopend.

De parochiezalen

De Catharinakerk beschikt over een parochiezaal die per dagdeel gehuurd kan worden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel. 0341-412410 of via het contact formulier hier boven.

Bereikbaarheid

De kerk ligt aan de rand van een woonwijk en is goed bereikbaar met de auto en de fiets. Tegenover de kerk aan de hoofdweg Het treinstation is op 13 minuten loopafstand.

Parkeren

Naast de kerk is een parkeerplaats voor enkele auto’s. Aan de andere kant van de Hoofdweg is een grotere parkeerplaats op 2 minuten afstand. Deze parkeerplaats ligt aan de Parkweg.


Geschiedenis gebouw

De Catharinakerk, ontworpen door de Bussumse architect Herman van Putten (1905-1966), biedt plaats aan zo’n 700 kerkgangers. Op 7 maart 1961 werd begonnen met de bouw, en een jaar later, op 30 juni 1962, werd deze kerk ingewijd door Zijne Eminentie Bernardus kardinaal Alfrink, aartsbisschop van Utrecht. De kerk staat symbool voor de moderne Nederlandse kerkbouw in de jaren zestig van de twintigste eeuw.

Naast de kerk bevindt zich een pastorie, waar zich het secretariaat en enkele vergaderruimten bevinden.

Voor geïnteresseerden bieden is er ook informatie over de geschiedenis van Katholiek Harderwijk op deze website te vinden. Voor nog meer informatie over het gebouw verwijzen wij u naar het boek: K.H.M. Mars, De Parochiekerken van Harderwijk (Dieren 2009).

De klokken

In de open klokkenstoel naast de kerk hangen drie klokken, t.w.:

  • Maria, door een parochiaan geschonken bij de bouw van de kerk in 1962.
  • Vindicamus (Dat wij gerechtvaardigd worden), de Angelusklok, en luidt dus dagelijks om 12:00 en 18:00 uur. In 1912 werd het origineel vervaardigd, maar deze is in 1942 door de bezetter weggenomen. Na de oorlog, in 1947, werd deze nieuwe klok gegoten.
  • Catharina, met 263 kilo de zwaarste klok, werd in 1964 door de parochianen geschonken.

Het Orgel

catharinakerk_orgel

Het orgel wordt reeds genoemd in 1827. Het is vermoedelijk gebouwd in 1820. In een handschrift met orgelbeschrijvingen wordt onder H18. Harderwijk vermeldt: ‘het orgel in de kerk de R. Cath. Gemeente aldaar is aangekocht uit de kerk der RK. Cath. Gemeente in de herenstraat te Utrecht, aldaar geplaatst en grotendeels hernieuwd in 1827 door Wander Beekes, orgelmaker te Utrecht.’
Wander Beekes die 43 jaar oud werd heeft diverse orgels gemaakt voor de toen (begin 19e eeuw) nog talrijke schuilkerken van de katholieken.

In 1913 verhuisde het orgel naar de Catharinakerk aan het Klooster waar het hoog op de oplopende tribune een plaats kreeg. Bij het in gebruik nemen van de nieuwe Catharinakerk werd het orgel op een koortribune geplaatst. In 1979 heeft het orgel zijn huidige plaats gekregen en is het gerestaureerd. De orgelkast is toen in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

In 1986 is het opnieuw gerestaureerd, is het oude pijpwerk op de oorspronkelijke plaats teruggekomen en is de teruggevonden toonhoogte hersteld. Deze algehele restauratie is uitgevoerd door de firma Leeflang uit Apeldoorn. Het orgel klinkt nu weer zoals het moet hebben geklonken nadat het was gebouwd. Het orgel is in 1994 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

De Madonna van Berne

catharinakerk_madonna

Het beeld staat voor Maria-Immaculata. Maria onbevlekt (zonder smet) ontvangen, tevens Maria als de vrouw van de Openbaring. De minzame figuur steekt de armen vooruit en staat verheerlijkt op een wereldbol, omgeven door wolken, en met de slang van het kwaad onder haar voeten.

Het beeld is sinds 1857 eigendom van de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther. Dit is de enige Nederlandse abdij van de Norbertijnen. Eerst stond het beeld tegen een van de buitengevels van de Abdij. Later kreeg het een plaats in de nieuw gebouwde abdijkerk. Was het oorspronkelijk wit geschilderd, bij gelegenheid van de plaatsing in de abdijkerk werd het gepolychromeerd met veel goud. In 1982 heeft de Abdij het laten restaureren.

Het Madonnabeeld is in bruikleen gegeven door de Abdij aan de Catharinaparochie.


Patroonheilige

De zelfstandige Rooms-katholieke parochie van Harderwijk heette van 1913 tot 2010 de Parochie van de Heilige Catharina. Patrones van de parochie was de heilige Catharina van Alexandrië (†307).

Het leven van de heilige Catharina

Volgens de overlevering woonde Catharina in Alexandrië (Egypte). Van huis uit had ze de traditionele godsdienst meegekregen. Op een dag had ze een visioen. Maria vertelde haar dat een ongedoopte ziel niet welkom was in de hemel. Terstond verdiepte Catharina zich in het christendom en het duurde niet lang of ze had een gedoopte ziel.

Op een dag gaf keizer Maxentius een groot feest ter ere van alle Romeinse goden. De toen achttienjarige Catharina ging naar de tempel en verklaarde onverschrokken dat al die goden bij elkaar totaal machteloos waren. De keizer liet zich niet kisten. Hij nodigde vijftig heidense geleerden uit, maar Catharina wist ze allemaal te overtuigen van de superioriteit van haar nieuw ontdekte religie. Het kwam zo ver dat de geleerden zich massaal tot het christendom bekeerden. Maxentius liet ze allemaal op de brandstapel sterven. Catharina werd gegeseld en in de gevangenis gegooid. De keizerin hoorde van de wijsheid van Catharina. Ze zocht haar op. In de gevangenis bekeerden de keizerin en de begeleidende soldaten zich ook al terstond tot het christendom. Keizer Maxentius liet zijn vrouw onthoofden. Catharina zou worden gedood op een martelwerktuig dat bestond uit een wiel met scherpe punten.

Door een gebed van Catharina brak het apparaat in stukken. Tenslotte werd haar hoofd van de romp gescheiden. Ten teken van haar ‘maagdelijke zuiverheid’ zou er geen bloed, maar melk uit de wond zijn gestroomd.

De Heilige Catharina van Alexandrië wordt afgebeeld als een jong meisje met een kroon op het hoofd en een zwaard in de een en een boek in de andere hand. Met het zwaard is zij gedood. Het boek is een verwijzing naar haar filosofische kwaliteiten. Haar meest kenmerkende attribuut is het martelwerktuig, een gebroken rad.

Dikwijls wordt Catharina samen met Barbara en Magdalena afgebeeld: de ‘Drie Satijnen’ (vrouwelijke heiligen). De drie heiligen worden beschouwd als de verpersoonlijking van geloof, hoop en liefde.

Wegens haar overtuigingskracht is ze patrones van de wijsbegeerte (filosofen). Verder verwierf ze bijzondere verering onder werksters in naaiateliers, studenten, hoogleraren (in bijzonder in de rechten), wagenmakers en molenaars.

Haar naam komt van het Griekse ‘katharos’ dat ‘rein’, ‘zuiver’ of ‘schoon’ betekent. Een tweede mogelijkheid is het Syrische woord ketar dat kroon betekent.

Overgenomen met toestemming van de uitgever Kemper Pers te Eindhoven/Hapert uit ‘365 Heiligendagen’.

25 november is de feestdag van de H. Catharina van Alexandrië
Deze dag wordt in ere gehouden binnen de Rooms-katholieke geloofsgemeenschap van Harderwijk.