Huwelijk

×

Het sacrament van het huwelijk

Wanneer je voornemens bent om in het huwelijk te treden en het sacrament van het huwelijk wil ontvangen, meld je dan, het liefst een jaar van tevoren aan bij pastor Johan Rutgers, johan.rutgers@stlucas.nu.

Hij zal met jullie, ter voorbereiding op het sacrament, vijf bijeenkomsten plannen, waarbij jullie worden voorbereid op het sacrament van het huwelijk. Naast deze gesprekken kunnen er, indien van toepassing, nog persoonlijke gesprekken worden gepland met de priester of diaken die jullie huwelijk zal inzegenen.

Waar moet je aan denken wanneer je voor het eerst contact opneemt met de parochie?

Wanneer jullie voornemens zijn om contact op te nemen met de parochie is het praktisch om een aantal gegevens op te nemen in jullie eerste e-mail:

 • Jullie volledige (doop) namen
 • Geloofsovertuiging (Rooms-Katholiek, Oosters-Orthodox, protestant, etc.)
 • Waar jullie wonen en bij welke kerk binnen de parochie je staat ingeschreven

Hieronder volgt een overzicht van de bijeenkomsten:

Eerste bijeenkomst – kennismaking

 • Een open gesprek ter kennismaking.
 • Ruimte voor vragen die jullie hebben over het sacrament van het huwelijk en/binnen het kerkelijke leven.

 Tweede bijeenkomst – catechese

 • Wat is de diepere betekenis van het huwelijk als sacrament? Hoe kun je zo’n oud woord als moderne mens aanvoelen en begrijpen?
 • Welke verwachtingen heb je van je relatie voor de lange duur?
 • Wat kan geloof en het behoren tot een geloofsgemeenschap hierbij voor je betekenen?

Derde bijeenkomst – samen invullen huwelijksformulier

 • Belangrijk bij het invullen van het huwelijksformulier bij de hand te hebben is een doopbewijs van de parochiekerk / kerkelijke gemeente waar jullie zijn gedoopt. Dit officiële formulier dient niet ouder dan 5 maanden te zijn en te zijn ondertekend en afgestempeld met het zegel van de parochie/gemeente. De reden voor dit formulier is tevens om te zien of jullie vrij zijn om te trouwen, dus niet gebonden aan een eerder huwelijk.
 • Indien één van jullie gebonden is aan een eerder kerkelijk/burgerlijk huwelijk dan dient dit huwelijk eerste via de kerkelijke rechtbank nietig verklaard te worden alvorens het huwelijk gesloten kan worden.

Vierde bijeenkomst – doornemen van de huwelijksliturgie

 • Tijdens deze bijeenkomst gaan we kijken naar de inhoud van de huwelijksviering. Kiezen we Bijbelse lezingen en kijken we samen naar de muziek.

Vijfde bijeenkomst – viering doornemen in de kerk

 • Deze bijeenkomst staat in het teken van de viering praktisch in de kerk doornemen samen met de priester of diaken die de huwelijkssluiting voltrekt.

Data: in overleg.  Tijd: 20.00- 22.00 uur (kan ook in overleg op ander moment)

Plaats: Pastoreskamer bij centraal secretariaat, Hamersveldseweg 51, Leusden.

Contactpersoon: pastor Johan Rutgers, johan.rutgers@stlucas.nu