Huwelijk

×

Huwelijk

Verliefdheid wordt liefde: zij genieten van elkaars nabijheid en intimiteit. Zij delen wat het leven biedt, blijdschap, geluk en hoop, maar ook tegenslag, verdriet en pijn. Ze verlangen er te zijn voor elkaar door alles heen. Gelovig ervaren zij hun relatie als een wonder van liefde, elkaar gegeven zijn, aan elkaar gewaagd zijn: beminnen en bemind worden. De liefde heeft ook iets dat groter is dan jezelf… je voelt het geheim van liefde in hechte verbondenheid. Gods liefde wordt ervaren in onderlinge liefde.
Wanneer zij trouwen maken zij hun liefde definitief voor de bredere omgeving van familie, vrienden en samenleving. Gelovig spreken zij hun ja-woord uit voor God en geloofsgemeenschap. Het bruidspaar bedient aan elkaar het sacrament van het huwelijk, waarbij de priester namens de kerk de officiële getuige is samen met de eigen gekozen getuigen. De gemeenschap bidt om Gods zegen over hun verbond van liefde en trouw, om geluk en duurzaamheid in goede en kwade dagen.
In de parochie bereiden bruidsparen zich gezamenlijk voor op het sacrament van het huwelijk door met elkaar in gesprek te gaan over waarden in de relatie, de trouwbelofte, geloven in het huwelijk en de betekenis van het kerkelijk huwelijk. Daarnaast is er met de pastor een persoonlijke voorbereiding op de viering van het sacrament van het huwelijk. Bruidsparen dienen zich tenminste een half jaar voor het huwelijk aan te melden bij het secretariaat van de parochie.