Vormsel

×

Het Vormsel

Het ontvangen van het vormsel is een mijlpaal in het leven van een kind. Het kind kiest er dan voor om verder te gaan met het geloof dat hij van de ouders heeft ontvangen. Met het vormsel ontvangt uw kind de Heilige Geest, die het op zijn levensweg helpt. Het vormsel en de voorbereiding daarop is een groot feest. Daarom is het mooi dat uw kind ervoor kiest om dit sacrament te ontvangen.

Als uw kind na de zomervakantie in groep 8 of hoger zit, is het oud genoeg om zich te gaan voorbereiden op het sacrament van het vormsel.

De vormselvoorbereiding zal voor de St. Maarten- en de St. Lucasparochie gezamenlijk zijn, het ene jaar in de St. Lucasparochie en het andere jaar in de St. Maartenparochie.

Er zal ook in de eigen geloofsgemeenschap feestelijke aandacht zijn voor de ‘eigen’ vormelingen.

Opgave

Aanmelden kan in de maanden januari t/m april. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met secretariaat Leusden, secretariaat@stlucas.nu. Tijdens de ouderavond (half mei) krijgt u informatie over het vormsel, het project, en over de hulp die van u als ouder verwacht wordt.

vormsel

Vormselproject

De vormselvoorbereiding begint in juni en de vormselviering vindt eind november plaats. Voor de voorbereiding op het vormsel wordt gebruik gemaakt van een vormselproject, dat goed aansluit bij de belevingswereld van tieners. Op een interactieve, speelse manier gaan de tieners ontdekken wat het vormsel inhoudt, waarbij er veel gebruik gemaakt wordt van filmpjes, actieve spellen en creatieve opdrachten. Het project bestaat uit zeven bijeenkomsten vóór het vormsel en een excursie naar Utrecht om kennis te maken met de bisschop, die het vormsel toedient. Na het vormsel zijn er drie bijeenkomsten: een terugkommiddag, een bezoek aan mensen met een visuele beperking in Bartiméus in Doorn en een regionale vormelingendag.