Ziekenzalving

×

Ziekenzalving

Het Sacrament van de zieken

De ziekenzalving is een van de zeven sacramenten in de katholieke kerk. Een sacrament is een handeling waarbij we geloven dat Christus op dat moment aanwezig is en opnieuw zijn genade gaven geeft. Vroeger sprak men over dit sacrament als ‘het laatste Oliesel’ of ‘de bediening’. In het evangelie horen wij hoe Jezus weldoende rondging, zieken genas en hen bij zich liet brengen.

In het Nieuwe Testament, in de brief van Jacobus vinden wij een verwijzing naar de ziekenzalving in de eerste kerk: “Is iemand van u ziek? Laat hij de priesters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de Naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten.” (Jac 5, 13)

De ziekenzalving kan in een gezamenlijke viering worden toegediend, maar ook thuis of waar men zich dan ook bevindt. De bedienaar is altijd een priester. Bij de toediening van het sacrament legt de priester de zieke de handen op en zalft vervolgens handen en hoofd met de gezegende ziekenolie. Wanneer de situatie van de zieke het toelaat kan deze ook nog de heilige Communie ontvangen.

De ziekenzalving ontvangen mensen die lichamelijk ziek zijn en of geestelijk te lijden hebben. Ook kunnen ouderen of mensen die een zware operatie moeten ondergaan de ziekenzalving ontvangen, omdat ook zij de kwetsbaarheid van het leven voelen. Voor het ontvangen van dit sacrament kan men zich aansluiten bij een gezamenlijke ziekenzalving die van tijd tot tijd in alle kerken van onze parochie wordt gehouden of men kan om een persoonlijke ziekenzalving vragen.

-Hoe kan ik mij voorbereiden?
Wanneer men de ziekenzalving wil ontvangen, is het altijd mogelijk om voorafgaand een persoonlijk gesprek te hebben met de priester die de ziekenzalving toedient. Vaak willen mensen die zich voorbereiden op het levenseinde biechten of anderszins hun gevoelens uitspreken. Een innerlijke voorbereiding is altijd heel belangrijk.
Betrek ook naaste familie of mensen die u omringen er eventueel bij en laat kleine kinderen ook gerust toe om getuige te zijn van de ziekenzalving.

-Hoe kan ik om een ziekenzalving vragen?
Pastores maken graag tijd vrij om een zieke het sacrament van de ziekenzalving te geven. Door de grootte van onze parochie is het niet altijd mogelijk dat een priester nog dezelfde dag op de stoep staat voor de bediening. Daarom is het belangrijk dat men niet wacht tot de zieke in een kritische fase is beland, maar dat men tijdig contact opneemt. Het is immers niet het sacrament van de stervenden, maar van de zieken. Juist dit sacrament kan de zieke kracht geven om zich goed en vredevol voor te bereiden op het einde.

Het is raadzaam dat men tijdig aan de pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap doorgeeft als iemand ziek is. Zij kunnen de zieke en de familie dan begeleiden en zoeken als dat nodig is ook naar een priester voor de ziekenzalving.

Voor de ziekenzalving kunt u contact opnemen met de pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap of het Centraal Secretariaat.