Laat de wapens zwijgen

×
Ga terug naar het overzicht

Geachte lezer,

Ter informatie en verspreiding via bijvoorbeeld de website van de parochie stuur ik u hierbij de link naar het bericht ‘Verklaring bisschoppen: Laat de wapens zwijgen’: https://www.aartsbisdom.nl/verklaring-bisschoppen-laat-de-wapens-zwijgen/

Hopelijk ben ik u hiermee van dienst geweest.

Met vriendelijke groet,

Roland Enthoven

Hoofd Communicatie

Aartsbisdom Utrecht

Maliebaan 40

3581 CR  Utrecht

Postbus 14019

3508 SB  Utrecht

Tel.: 030 2391969

E-mail: enthoven@aartsbisdom.nl

Ga terug naar het overzicht