Aardbeving Turkije en Syrie Giro 555

×
Ga terug naar het overzicht

Een enorme ramp heeft zich voltrokken in Turkije en Syrië, een aardbeving met vreselijke gevolgen.

En dat terwijl het ook nog vreselijk koud en winters is in die streken. Dat maakt de situatie nog urgenter.

Het pastoraal team wil jullie, ook namens de parochiebesturen, de suggestie voorleggen om komend weekend in ieder geval een tweede collecte te besteden aan het bekende gironummer 555.

Ik stuur jullie ook een gebed dat is geschreven door medewerkers van “Kerk in actie” in Libanon die ook zelf, daar, de trillingen van de beving hebben gevoeld.

Het is misschien een idee om aan het begin van de viering dit gebed uit te spreken en een kaars aan te steken.

Dank voor jullie medewerking!

Met hartelijke groet Harrold Zemann, pastoor.

Schepper en Onderhouder van ons leven,

Als de aarde schudt op haar grondvesten,
bent U onze toevlucht en kracht.
Wij bidden voor allen die getroffen zijn
door de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Geef hen moed om deze tijd te doorstaan,
troost als zij treuren om het verlies van geliefden,
en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp.

Zegen alle reddingswerk, praktische steun,
medische, psychische en geestelijke zorg.
Mogen haat en verdeeldheid in de regio
plaatsmaken voor solidariteit, gastvrijheid en vrede,
zodat de samenleving opnieuw kan bloeien.

In de naam van onze Redder, Jezus Christus,

Amen.

Ga terug naar het overzicht