Allerzielen

×
Ga terug naar het overzicht

“Ieder einde is een nieuw begin”

De Allerzielenviering wordt gehouden op donderdagavond 2 november 2023 om 19.30 uur.

Tijdens een Gebedsviering, waarin diaken Rini Bouwman voorgaat, besteden we aandacht aan de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar uit onze St. Catharina geloofsgemeenschap te Nijkerk. We noemen dan de namen van de personen, die in het afgelopen jaar overleden zijn. De naast betrokkenen ontvangen persoonlijk een uitnodiging, om in deze Gebedsviering aanwezig te zijn.

Een partner, een vader, een moeder, een tante, een zus, een broer, een schoonzus of zwager, familie die ons ontvalt, is wat ons allen kan overkomen. Het hoort bij de verdrietige kant van het leven. Daarom staan we er op de dag van Allerzielen, graag bij stil. We wensen allen, die een dierbare moeten missen veel steun, moed en sterkte toe in deze tijd.

We nodigen u dan ook van harte uit, om juist op deze momenten met elkaar gemeenschapszin en geloofsverbondenheid te vieren. Na de viering is er gelegenheid een kopje koffie te drinken in het St. Jan.

Namens de voorbereidingsgroep.

Ga terug naar het overzicht