Allerzielen

×
Ga terug naar het overzicht

“Wij gedenken”

De Allerzielenviering wordt gehouden op woensdag 2 november 2022 om 19.30 uur. Tijdens een eucharistieviering, waarin Pastor Johan Rutgers, pr. voorgaat, besteden we aandacht aan de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar uit onze St. Catharina Geloofsgemeenschap Nijkerk.

Een partner, een vader, een moeder, een tante, een zus, een broer, een schoonzus of zwager, familie die ons ontvalt, is wat ons allen kan overkomen. Het hoort bij de verdrietige kant van het leven. Daarom staan we er op de dag van “Allerzielen” graag bij stil. We wensen allen, die een dierbare moeten missen veel steun, moed en sterkte toe in deze tijd.

We nodigen u dan ook van harte uit, om juist op deze momenten met elkaar gemeenschapszin en geloofsverbondenheid te vieren. De naast betrokkenen ontvangen persoonlijk een uitnodiging, om in deze eucharistieviering aanwezig te zijn. Na de viering is er gelegenheid een kopje koffie te drinken in St. Jan.

Namens de voorbereidingsgroep.

Ga terug naar het overzicht