Bestuurlijke fusie van de parochies St. Maarten en St. Lucas

×
Ga terug naar het overzicht

Betreft: (bestuurlijke) fusie van de parochies Sint Maarten en Sint Lucas

Beste medeparochianen,

Samen met het pastoraal team heb ik vertrouwen in de toekomst. Natuurlijk, enerzijds is er krimp in onze geloofsgemeenschappen, anderzijds is er ook nieuwe groei en bloei. Die groei en bloei willen we koesteren, als basis voor hernieuwde vitaliteit.

Om met elkaar die gewenste vitale geloofsgemeenschap te blijven, en waar mogelijk elkaar te versterken, gaan we de al bestaande samenwerking tussen de
Sint Maarten- en de Sint Lucasparochie verder intensiveren.

Vanuit deze gedachte hebben de parochiebesturen van de Sint Maarten- en Sint Lucasparochie besloten om per 1 januari 2024 gezamenlijk te besturen met als doel om op 1 januari 2025 daadwerkelijk te fuseren tot één parochie met een nieuwe, nog vast te stellen, naam. Voordat de parochiebesturen dit besluit hebben genomen, heeft de bisschop ingestemd met dit doel.

Laat mij hierna beknopt toelichten wat de overwegingen zijn bij een vitale parochie, wat het plan van aanpak is en hoe wij u op de hoogte zullen houden van de ontwikkelingen.

Een blijvend vitale parochie

Met deze fusie willen we bereiken dat:

  • het pastoraal team, hoewel kleiner dan vroeger, effectief kan blijven omgaan met de uitvoering van taken en met organisatorische zaken;
  • het bestuur voldoende gekwalificeerde bestuurders kan blijven werven uit een grotere groep parochianen;
  • de parochie een bredere en daardoor meer solide structuur krijgt en op deze manier minder kwetsbaar is.

Het grotere doel is een vitale parochie te zijn met een duidelijke functie voor de geloofsgemeenschappen binnen de samenleving van vandaag.

Een praktisch plan van aanpak

De parochiebesturen hebben inmiddels een eerste plan van aanpak gemaakt en zullen het komende jaar veel werk gaan verzetten om de fusie op een succesvolle manier te realiseren. Een onderbouwde pastorale structuurvisie is daartoe in de maak. Ook zal een procesbegeleider worden aangetrokken zodat het pastoraal team zich op haar kerntaken kan blijven concentreren.

U wordt blijvend geïnformeerd

Over de voortgang van het fusieproces zult u regelmatig via o.a. de parochiebladen worden geïnformeerd. Mogelijk dat u suggesties of vragen hebt bij dit proces. U bent welkom om hierover contact op te nemen met:

  • Tjeerd Mulder, bestuurslid communicatie (namens beide parochiebesturen), communicatie@stlucas.nu
  • Rosella van den Hoeven, secretaresse pastoraal team,

r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl

Vanzelfsprekend begrijp ik dat voor sommigen deze mededeling onverwachts komt en voor anderen dit juist minder een verrassing zal zijn. Als pastoor, samen met het pastoraal team, heb ik alle vertrouwen in de toekomst, waaraan deze bestuurlijke ontwikkeling zal bijdragen. Nabijheid zal onveranderlijk hoog in het vaandel blijven staan.

Mede namens beide parochiebesturen en het pastoraal team,

Met hartelijke groet,

Pastoor Harrold Zemann

Ga terug naar het overzicht