Broederschap van Kevelaer Amersfoort en ’t Gooi

×
Ga terug naar het overzicht

Op maandag 29 juli organiseren wij een dagbedevaart naar Kevelaer.

Het thema voor dit jaar is: Ga met ons mee. (Lk 24,13-35)

We zullen een gevarieerd programma aanbieden, en er is natuurlijk ook tijd voor ontspanning.

Voorgangers zijn dit jaar o.a. pastoor H. Zemann,  pastor Fred Kok  en pastor Antoinette Bottenberg.

Vertrek rond 08.00 uur en we verwachten rond 21.30 uur weer thuis te zijn.

Opstapplaats is Achterveld (bij de kerk).

Mocht u interesse hebben voor deze dagbedevaart, dan kunt u zich aanmelden via achterveldnaarkevelaer@kpnmail.nl

Bellen kan natuurlijk ook: 06-53942312.   Na aanmelding ontvangt u het inschrijfformulier. Aanmelden kan tot 7 juli.

Inschrijfformulieren zijn ook te verkrijgen op het parochiesecretariaat van Leusden.

De buskosten bedragen € 50.00 p.p. We organiseren dit jaar ook een gezamenlijk diner met alle pelgrims, kosten hiervoor € 28.00 Kinderen krijgen korting op de reis en het diner.

Tot ziens in Kevelaer.

Namens het bestuur,

Ton Ossendrijver

Ga terug naar het overzicht