Chrismamis 5 april 2023

×
Ga terug naar het overzicht

Betreft: Chrismamis

Utrecht, 24 februari 2023

Broeders en zusters in Christus,

Van harte nodig ik u hierbij uit voor de jaarlijkse Chrismamis voor heel ons Aartsbisdom Utrecht. De Chrismamis is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, mede omdat wij dan met vertegenwoordigers van al onze parochies en locaties bijeen zijn rond Christus, onze Heer en Herder. Met elkaar zullen we in het bijzonder ook bidden voor vrede en gerechtigheid voor Oekraïne en in heel de wereld.

Iedereen is bij deze viering welkom. Op de eerste plaats uzelf, maar ook de volwassenen die zich voorbereiden op hun doopsel en/of vormsel en kinderen/jongeren die het vormsel gaan of hebben ontvangen. Hun aanwezigheid is een verrijking voor de Chrismamis. Dat geldt ook voor de vluchtelingen die in uw parochies naar de kerk komen.

Daarom aan u het vriendelijke verzoek om vanuit elke locatie in uw parochie met een groep parochianen naar de Chrismamis te komen. Zo kunnen vele gelovigen deze indrukwekkende viering meebeleven.

Datum:      woensdag in de Goede Week: 5 april 2023

Adres:       Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn

Aanvang:  19.00 uur

Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding.

Aanmelding priesters en diakens

Alle priesters nodig ik uit om tijdens deze Chrismamis op de vooravond van Witte Donderdag als broeders in het priesterschap te concelebreren en hun wijdingsbeloften te hernieuwen. Zij worden verzocht om uiterlijk 18.45 uur in het parochiecentrum (Stationsstraat 13) met eigen albe en witte stola aanwezig te zijn. De diakens zijn ook uitgenodigd om in albe met witte stola aanwezig te zijn. Aan hen eveneens het verzoek uiterlijk 18.45 uur in het parochie- centrum aanwezig te zijn.

Zowel de priesters die willen concelebreren als de diakens die in liturgische kleding aanwezig willen zijn, worden verzocht zich vóór 5 april aan te melden bij ceremoniarius G.L.M. Lokate: lokate@aartsbisdom.nl

Biechtgelegenheid

Voorafgaand aan de Chrismamis is er gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening ofwel de biecht. Van 18.00 uur – 18.45 uur zullen daarvoor priesters beschikbaar zijn tussen het hoogaltaar en het priesterkoor van de Onze Lieve Vrouwekerk.

Overhandiging nieuwe HH. Oliën

De overhandiging van de nieuwe HH. Oliën na afloop van de Chrismamis geschiedt op drie plaatsen in de kerk en wel per vicariaat. Het zal per parochie verschillen of de bestelde flesjes HH. Oliën worden meegenomen door de pastoor of door anderen die de parochie vertegenwoordigen.

Afgifte oude HH. Oliën

Voorafgaande aan de Chrismamis kunnen de HH. Oliën worden afgegeven die in het voorgaande jaar gezegend of gewijd zijn. Daartoe staat er in het portaal bij de hoofdingang een speciale tafel. Het Aartsbisdom zorgt voor een goede verbranding van de HH. Oliën die niet meer gebruikt zullen worden.

Voedselbank en Kledingbank

Graag nodig ik degenen die naar de Chrismamis komen uit voedsel dat enige tijd houdbaar is mee te nemen voor de Voedselbank Apeldoorn. Kleding voor de Kledingbank van de Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn is ook zeer welkom. Er is in het bijzonder behoefte aan sokken, ondergoed en handdoeken. Voor meer informatie zie: www.santegidio.nl. Voorafgaande aan de Chrismamis kan e.e.a. worden afgegeven in het portaal van de kerk.

Wens

Van harte hoop ik – mede namens de andere leden van de bisdomstaf – dat vele priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, leden van onze parochiebesturen, locatieraden, pastoraats-groepen, diaconaal assistenten, catechetisch medewerkers en vele anderen deze feestelijke Chrismamis komen meevieren.

U allen wens ik een gezegende Veertigdagentijd, onze opgang naar Pasen.

Met hartelijke groet, in Christo,

+ Willem kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Ga terug naar het overzicht