Cursus Kunst van Paul Klee 2023

×
Ga terug naar het overzicht

Paul Klee – Zichtbaar maken                2023

Cursus kunst van Paul Klee

Al lang gaat de kunst van Paul Klee met mij mee. Ze opent niet alleen mijn ogen om geboeid te kijken, maar ook mijn innerlijk om het geheim van zijn kleuren en vormen te ontdekken. Zelf schrijft Klee: ‘de kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar’.

Ben Piepers begeleidt de cursus over de veelzijdige kunst van Paul Klee.

Elke bijeenkomst staat een kunstwerk centraal, waarbij we mediteren en onze persoonlijke impressies delen met de andere deelnemers.                            

Na de pauze kijken we naar kunstwerken van de kunstenaar, die het eerste werk aanvullen of tegenspel bieden. De inleider geeft hierbij enige toelichting.                                                                                                                       

We sluiten telkens af met een gedicht of muziek, een inspiratiebron voor Klee.                                                                                           

De cursus is niet gericht op de context waarin het kunstwerk is ontstaan, zoals kunststroming, maatschappelijke achtergrond of de techniek van de werken.

Kijken naar de kunst en je laten raken is persoonlijk, de werkvorm is interactief, ieders inbreng is waardevol.

In zes bijeenkomsten komt aan bod:

  1. natuur – weg naar abstractie
  2. landschap van stad en land
  3. overal theater
  4. muziek zien
  5. religie – tegenstellingen verzoenen
  6. het leven omarmen

Na afloop van elke bijeenkomst ontvangen de deelnemers digitaal enige informatie over de kunst van Klee én de titels van de getoonde kunstwerken om zelf op internet op te zoeken.


Praktische gegevens bij cursus: Kunst van Paul Klee

Dinsdagavond: 20.00 – 22.00 uur

12 en 26 september, 10 en 31 oktober, 14 en 28 november 2023

In De KOM, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

Inloop steeds 15 minuten voor aanvang van de bijeenkomst

Kosten: € 45,00  voor zes avonden inclusief koffie en thee en materialen

Aanmelden vóór 4 september 2023

Bij:  Anita Snik: leusden@stlucas.nu


a.u.b. vermelden: uw naam en roepnaam, mailadres en telefoonnummer

Informatie

bij: Ben Piepers   benpiepers@gmail.com  of:  06-11250632

Ga terug naar het overzicht