Gebed van de eenheid Dag 3

×
Ga terug naar het overzicht

Wij, niet ik

Micha 6:6-8 en Marcus 10:17-31Goedemorgen!

Een fijne dag en een goede stille tijd toegewenst. Vind je het fijn om vanavond samen te bidden aan de hand van het dagthema? Welkom bij het gebedsuur van 19:30-20:30 in de Emmaüskerk aan de Groen van Prinstererlaan 2.

Dag 3
Wij, niet ik

Luisteren en stil worden
Opwekking 561 – Nederig van hart

Lezen
Micha 6:6-8 en Marcus 10:17-31

Overdenken

In het Bijbels Hebreeuws zijn rechtvaardigheid en vriendelijkheid (barmhartigheid) met elkaar verbonden in één woord, mishpat. God vraagt ons om recht te doen door vriendelijk te zijn en nederig met Hem te wandelen. Nederig wandelen met God betekent ook dat we naast de ander wandelen. Het gaat niet meer om onszelf, maar om de hele gemeenschap: wij – niet ik. Wanneer we recht doen laten we daarmee iets zien van Gods koninkrijk. In dit koninkrijk zijn al Gods kinderen even geliefd. Zo zijn we ook geroepen om elkaar lief te hebben als zussen en broers mogen we anderen uitnodigen in die liefde.

Eenheid van christenen 

‘Nederig wandelen’ was een uitdaging voor de rijke man die Jezus vroeg wat hij moest doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven. Vanaf zijn jeugd had hij alle geboden onderhouden, maar hij kon de stap om zich bij Jezus’ leerlingen te voegen niet zetten vanwege zijn rijkdom. Zijn wij bereid om onze rijkdom op te geven waar dit ons belemmert ons aan te sluiten bij Jezus’ leerlingen?

Vraag

Hoe kunnen wij inspelen op de noden van onze meest kwetsbare buren? Wat zijn wij bereid hiervoor op te geven?

Bidden

Genadige en liefhebbende God, verruim onze blik, zodat wij de missie zien die wij als christenen delen, om iets te tonen van de gerechtigheid en liefdevolle vriendelijkheid van uw koninkrijk. Help ons onze buren te verwelkomen zoals uw Zoon ons welkom heette. Help ons vrijgeviger te zijn als wij getuigen van de genade die U ons schenkt. Door Christus onze Heer. Amen.

Bid ook voor…

  • initiatieven die gericht zijn op het delen van Gods liefde met mensen die Hem nog niet kennen. 
  • organisaties die zich dichtbij en ver weg inzetten om mensen te bevrijden uit onrecht en onderdrukking.   

PS. Wil je iets delen van hoe jij deze week ervaart? Laat het ons weten via barneveldgebedsweek@gmail.com.

Ga terug naar het overzicht