Gebed van de eenheid Dag 5

×
Ga terug naar het overzicht

Zing voor ons een vrolijk lied

Psalm 137:1-4 en Lucas 23:27-31

Goedemorgen!

We wensen jou een goede tijd van gebed toe vandaag!

Dag 5
Zing voor ons een vrolijk lied

Luisteren en stil worden
Psalm 137 – Nederland Zingt – YouTube

Lezen
Psalm 137:1-4 en Lucas 23:27-31

Overdenken

De klaagzang van de psalmist vindt zijn oorsprong in de ballingschap van Judeeërs in Babylon. In de psalm eisen onderdrukkers dat de ballingen glimlachen en vrolijk zijn. Deze pijn resoneert in de harten van mensen die als vreemdelingen in eigen land worden behandeld. Door de eeuwen heen eisten onderdrukkers dat onderdrukten vrolijke optredens gaven tot hun vermaak2. De pijnlijke en kwaadaardige boodschap die onderdrukten hieruit – ook vandaag nog – meekrijgen, is helder: ‘Alles wat jullie uniek maakt – jullie liederen, vieringen en culturele identiteit – mag er alleen zijn wanneer het ons dient.’ In de psalm krijgen generaties van onderdrukten een stem. De gevangenen zingen niet voor het vermaak van hun onderdrukkers, maar om God te loven. Zij zingen omdat God hen niet in de steek heeft gelaten. Onze voorouders moedigen ons hiermee aan liederen te zingen van hoop, vrijheid en bevrijding.

Eenheid van christenen

Terwijl een groep mensen, waaronder veel vrouwen, Jezus volgden op weg naar Golgota, moedigde Hij hen aan om hun eigen pijn te uiten. Liederen die uitdrukking geven aan zowel pijn als een bepaalde culturele identiteit, zoals bijvoorbeeld black gospels, leveren vandaag de dag een bijdrage aan de eenheid van christenen. Dit is een van de resultaten van oecumenische inspanningen. Met elkaar delen we de schat aan gezangen, gebeden en inzichten die tradities overstijgen en gevoed zijn door geloof en navolging, dwars door pijn en strijd heen.   

Vraag

Hoe kunnen wij de verhalen in herinnering houden van voorouders en heiligen die onder ons hebben geleefd en liederen hebben gezongen van geloof, hoop en bevrijding uit gevangenschap?

Bidden

God van de onderdrukten, Open onze ogen voor het leed dat onze zussen en broers in Christus nog steeds wordt aangedaan. Moge uw Geest ons de moed geven om eenstemmig te zingen, en stem te geven aan lijden dat niet wordt gehoord. Dit bidden wij in Jezus’ naam. Amen.

Bid ook voor…

  • mensen die lijden als gevolg van culturele tradities die groepen mensen stigmatiseren.
  • een open klimaat om maatschappelijk gesprekken te voeren over uitsluitende en onderdrukkende tradities.

PS. Wil je iets delen van hoe jij deze week ervaart? Laat het ons weten via barneveldgebedsweek@gmail.com.

Ga terug naar het overzicht